Meny Stäng

Anna Skyhag

Hur påverkar AI:s framfart utredarens arbete?

Den 1-2 juni lanserar SIPU en fördjupningsutbildning om utredning i offentlig förvaltning. Ta chansen att träffa Robin Travis och fördjupa dig och titta på praktiska exempel beträffande metodologi, struktur, skrivande – och diskutera hur nya AI verktyg kan bidra till ditt utredningsarbete.  Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica [email protected] 073-526 84 57 Förvaltning och juridik Offentlighet- och sekretesslagen, E-förvaltningsjuridik, GDPR och kommunal- och förvaltningslagarna. Hos SIPU finns utbildningar för den som arbetar med förvaltning och juridik. LÄS MER Håll dig uppdaterad om nya utbildningar och nyheter från oss FÖLJ OSS PÅ…

Tankar och tips om EU:s programperiod 2021-2027

 Vi är nu ett par år in i EUs programperiod, och de förändringar och uppdateringar av regelverket som gäller för projektfinansiering inom olika program är nu vardag för projektekonomer som arbetar med EU-projekt. En del kritiska röster brukar höras om Sveriges förmåga att ta del av gemensamma EU-medel, och vi bad Louise Weinreder, erfaren EU-controller om några reflektioner och tips som man kan ha nytta av vid redovisning av EU-finansierade projekt i den nya programperioden.  Louise leder till vardags SIPUs populära utbildningsprogram om Ekonomi i EU-projekt, som består av tre olika utbildningar om ekonomihanteringen i olika sektors- och strukturfondsprogram. Nytt för…

Vässa ditt CV! Ta chansen att bli certifierad EU-projektcontroller

SIPU har i flera år erbjudit välbesökta utbildningar inom Ekonomi i EU-projekt, både grundutbildning och en fördjupningsdag som fokuserar på de stora ekonomiadministration i de stora sektorprogrammen Horizon och LIFE.  Nu lanserar vi en tredje utbildning där regelverket för flera andra sektorsprogram (bl.a. Marie Curie och Erasmus) samt strukturfondsprogram (bl.a. Interreg, ESF och ERUF) ingår. Genom att delta under utbildningen som sträcker sig över tre halvdagar, skaffar man sig både ordentlig överblick och fördjupning i regelverken för att känna sig trygg som EU-projektcontroller i olika program. Efter deltagande på alla tre utbildningarna har man möjlighet att skriva en tentamen för att bli…

Diplomerad registrator och informationscontroller – Grattis Christina!

Christina Holm arbetar som systemförvaltare på Miljökontoret i Borlänge kommun sedan 2021. Hon har universitetsexamen i ekonomi och arkeologi från Stockholm universitet och har arbetat inom statlig och kommunal verksamhet sedan flera år tillbaka. Christina diplomerade sig under hösten till registrator och informationscontroller hos SIPU. Hur länge har du arbetat som registrator? Under många år har jag haft diarieföring och arkivering nära relaterat i mina arbetsuppgifter. Sedan 2012 lite mer aktivt då jag arbetade som FoU-administratör vid en statlig myndighet (Riksantikvarieämbetet) och lite senare som dokumentcontroller vid Trafikverket. Arbetet med diarieföring har rullat på, men jag har aldrig riktigt fått…