Meny Stäng

Registratur och ärendehantering

Receptionist hälsar kund välkommen

Hur arbetar du med allmänna handlingar?

Läs Karl Holms tips för en snabb och korrekt handläggningFyra tips för snabb och korrekt handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handlingAtt vara beslutsfattare i ärenden som rör offentlighet och sekretess är en mångfacetterad arbetsuppgift. Dels ska du fatta korrekta myndighetsbeslut som kan komma att prövas av domstol eller regeringen, dels lämnar du ofta stöd till handläggarna som ska fatta det första beslutet eller lämna råd till chefer och upphandlare när myndigheten ska teckna avtal med tjänsteleverantörer och de kommer att få ta del av sekretessreglerade uppgifter.  Inte sällan möter du stressade chefer som fått en begäran om att…