Meny Stäng

Diplomerad registrator – Grattis Flora

Flora Westerberg arbetar som registrator på Transportstyrelsen och diplomerade sig under slutet av 2021. Efter diplomeringen sökte hon nytt jobb och fick det, samtidigt som hon höjde sin lön, så i maj börjar hon som registrator på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Stort, stort grattis Flora! Både till din diplomering och ditt nya jobb! Vad har det betytt för dig att bli diplomerad?
Att jag har fått mycket bättre självförtroende när jag utför mitt arbete. Dessutom öppnade det ju upp nya möjligheter för jobb som registrator.

Hur kom det sig att du valde att gå diplomeringsprogrammet genom SIPU?
Jobbet anmälde mig men jag hade redan innan hört gott om SIPU och jag hade länge önskat gå utbildningen. Jag har i efterhand rekommenderat den till folk som önskar arbeta som registrator.

När tog du beslutet om att du ville diplomeras? Innan utbildningsstart, under resans gång eller kanske senare?
Jag hade bestämt mig innan jag började, men visste det definitivt efter första utbildningstillfället.

Hur var upplevelsen att göra tentamen digitalt och hur gick du tillväga med förberedelserna?
Jag har hört hur folk upplevde diplomering på plats och utifrån deras berättelse tyckte jag att det var bättre digitalt. Jag tycker att diplomering var riktigt bra i digital form. Däremot skulle jag föredra om man gör som under utbildningen, att någon är med digitalt i början av tentamen och i slutet. Jag behövde inte förberedda något då ni servade fint med information.

Har du några tips till den som just nu funderar på att gå utbildningarna och/eller diplomeras?
Det är ett så bra tillfälle att nå kunskap snabbt och lätt samt att det ger så många möjligheter. Gå utbildningen! Om jag inte redan hade diplomerat mig hade absolut gjort om det.

Underbart att höra Flora! Stort lycka till på ditt nya jobb!

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Birgitta Andreasen
birgitta.andreasen@sipu.se
072-724 44 22