Meny Stäng

Framtiden och de största utmaningarna med hållbara upphandlingar

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling.

De största utmaningarna med hållbarhet generellt är de målkonflikter som uppstår mellan de tre dimensionerna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur vi tar dessa diskussioner som behövs för att hitta en bra lösning i målkonflikterna. Lägger vi dessutom på upphandlingens fem grundläggande principer, med bland annat proportionalitet samt grundsyftet av varför vi har lagstiftningen kring upphandling, det vill säga att skapa konkurrens, så krävs det att vi behöver arbeta systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågorna i upphandlingar.

Hur ser framtiden ut med hållbara upphandlingar?

Inför framtiden tror jag att hållbara upphandlingar är en nödvändighet då de politiska kraven blir högre. Ett exempel på det är ju den nya lagrådsremissen om att beakta samhällsintressen vid offentlig upphandling. Därutöver ökar även medvetenheten hos befolkningen, vilket gör att de i större utsträckning kräver att offentlig sektor använder våra gemensamma skattepengar på ett effektivt och hållbart sätt. Så om vi ska lyckas lösa omställningen till ett hållbart samhälle behöver alla vara med och bidra på det sätt man kan.

Boka din plats här: Hållbar upphandling >