Meny Stäng

Diplomerad registrator – Grattis Erica

Erica Hellegren Petit arbetar som registrator i Region Dalarna och diplomerade sig hösten 2020.

Stort grattis Erica! Nu är du diplomerad registrator. Vill du berätta lite om din resa mot diplomet?

Vad har det betytt för dig att bli diplomerad?
Att bli diplomerad är en egen bekräftelse att jag är kompetent avseende det jag arbetar med och att jag gör det rätt.

Hur kom det sig att du valde att gå diplomeringsprogrammet genom SIPU?
Jag har hört från tidigare kollegor att SIPUs utbildningar är bra och utvecklande både gällande information och material du blir tilldelad vid kurstillfällena och att de håller en väldigt bra uppdaterat lärande på kurserna.

Efter att ha gått alla obligatoriska utbildningar för att tentera, i vilken ordning hade du rekommenderat
andra att ta dem i?
Jag gjorde kurserna i ”kronologisk” ordning. Grundkurs, fortsättningskurs, OSL och sedan tenta. För mig var det bra. Lättare att följa med i utbildningen och vad de pratades om. Alla är olika och det kanske inte är så stor skillnad på om du går OSL före fortsättningskursen.

När tog du beslutet om att du ville diplomeras? Innan utbildningsstart, under resans gång eller kanske senare?
Beslutet fanns med i planeringen redan i början men inte själva tidsramen.

Hur var upplevelsen att göra tentamen digitalt och hur gick du tillväga med förberedelserna?
Jag tyckte det var väldigt skönt att få den digitalt i sin egen miljö och jag tror det dämpade en del av nervositeten inför tentan. För att förbereda sig gick jag igenom det utbildningsmaterialet som jag fått och de anteckningar jag skrivit samt så läste jag på i de böcker som jag fick genom utbildningen.

Har du övriga tips till den som just nu funderar på att gå utbildningarna och/eller diplomeras?
Jag tror de är en fördel att gå kurserna så nära i tid av varandra som möjligt.


Stort tack Erica och lycka till fortsättningsvis!

Läs om SIPUs utbildningar inom registratur och ärendehantering samt hur du blir diplomerad registrator.