Meny Stäng

Grattis Hans till din diplomering!

Hans Ekman arbetar på Länsstyrelsen, Gävleborg som registrator på centraldiariet. En roll som ledde honom till Diarieföring grund, fördjupning samt Offentlighet och sekretess för registratorer. Hans önskade diplomeras för att säkerställa hans kunskaper.

Hej Hans, grattis till diplomeringen som registrator! Bra jobbat!
Och roligt att du vill berätta om din SIPUresa!

Vad har det betytt för dig att bli diplomerad?
Det är ett bevis på att jag har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetet. Det är också en merit om man skulle vilja söka andra, liknande tjänster i framtiden.

Hur kom det sig att du valde att gå diplomeringsprogrammet genom SIPU?
Jag hade arbetat som visstidsanställd med andra uppgifter inom länsstyrelsen men fick erbjudande om en fast tjänst på diariet. Då fick jag också möjlighet att utbilda mig till diplomerad registrator.

Efter att ha gått alla obligatoriska utbildningar för att tentera, i vilken ordning hade du rekommenderat andra att ta dem i?
Jag tycker det är bäst att börja med grundkursen i diarieföring, sedan fördjupningskursen och därefter Offentlighet och sekretess för registratorer.

När tog du beslutet om att du ville diplomeras? Innan utbildningsstart, under resans gång eller kanske senare?
Det var bestämt redan innan att jag skulle diplomeras.

Hur var upplevelsen att göra tentamen digitalt och hur gick du tillväga med förberedelserna?
Det var svårt att uppskatta hur mycket tid man skulle lägga på varje fråga och det blev stressigt mot slutet. I övrigt kändes det bra. Jag hade repeterat kursmaterialet innan, och hade lagtexter mm tillgängligt.

Har du övriga tips till den som just nu funderar på att gå utbildningarna och/eller diplomeras?
För mig kändes det bra att har arbetat några månader i yrket innan jag gick grundkursen. Då får man en bättre förståelse av vad det handlar om och kan ställa relevanta frågor.

Stort tack Hans och lycka till med kommande utmaningar!

Läs om SIPUs utbildningar inom registratur och ärendehantering samt hur du blir diplomerad registrator.