Meny Stäng

Har du någon gång fått frågan – Vad motiverar dig?

För mig är det enkelt att svarar på frågan vad som motiverar mig. Jag har bland annat ett inbyggt sug efter att hela tiden lära mig mer, om mycket.

Jag har därför också aldrig slutat att plugga. Jag har läst högskoleingenjör i maskinteknik. Läst in en kandidatexamen i företagsekonomi på kvällstid parallellt med att jag arbetat. Och nu senast, en mini-MBA via Probana business school. Jag tycker att det är kul att lära mig!

Jag är född i Sverige och min vilja att lära mig ser jag därmed som en produkt av det svenska samhället. Sverige har inte alltid varit det blomstrande välfärdsland som vi är idag. Resan från fattigt jordbruksland till ett av världens rikaste länder har tagit cirka 250 år och bland annat präglats av en rad politiska och ekonomiska reformer inriktade på att ge människor större frihet, utveckla näringslivet och höja levnadsstandarden. De tekniska högskolorna startade redan i början av 1800-talet där vi utbildade ingenjörer som också skapade våra uppfinningar. Sverige förändrades till ett ingenjörsland, framför allt på mitten av samma århundrade så förändrades Sverige till ett ingenjörsland. Tekniska uppfinningar såsom ångmaskiner, tröskverk, Göta kanal möjliggjorde det land vi idag bor i. Uppfinningar såsom Nobels dynamit, Ericssons telefon och Lagermans tändsticksmaskin satte fart på vår industri.

Sverige är ett kunskapssamhälle och just kompetens är ett område som våra företag och organisationer tagit till vara på för att kunna konkurrera på både den globala och inhemska marknaden. HR-avdelningar arbetar mer och mer med HRM (Human Resource Management) där utvecklingen går mer mot att stödja de övergripande affärsstrategierna genom att medarbetarna har rätt kompetens, att utveckla och behålla talangerna.

Vad som motiverar mig

Jag och mina fantastiska kollegor på SIPU arbetar i detta varje dag. Det är här vi får chansen att bidra.

Vi stärker individer och därmed även verksamheters kompetens med våra erbjudanden. Vi hjälper våra kunder att optimera sin kompetensutveckling. Vi hjälper vi dem även att ständigt förbättras och utvecklas. Därigenom också bidra till allas vår välfärd.

Jag motiveras av lärande. Jag motiveras över att få vara en del i SIPU och aktiv bidra till att stärka vårt land som en ledande kunskapsnation.

Har du funderingar och tankar kring vad som motiverar dig? 

Varmt välkommen att höra av dig för att diskutera det vidare.  

Här hittar du alla utbildningar inom ledarskap.

Text: Jeanette Bergvall, vd, SIPU