Meny Stäng

EU-utbildningar

Ekonomin i olika EU-projekt kan stundtals vara en snårig väg. Hos SIPU finns utbildningar för både ekonomiredovisning i LIFE- och Horizion-projekt.

EU-utbildningar

 • EU Bryssel

  SIPUs besöksresa till Bryssel ger dig unik inblick i hur EUs institutioner fungerar. Efter förbedelse i digitalt klassrum erbjuds du två intensiva dagars besök hos företrädelsevis svenska representanter på kommissionen, i parlamentet, rådet, och på svenska ständiga representationen bl.a. där du får diskutera beslutsprocessen, dina och Sveriges påverkansmöjligheter, samt bygga egna nätverk.

  25 900 kr exkl. moms
  3 dagar
 • Flera staplar av euromynt i olika höjd som det gror blad ur

  På utbildningen Ekonomi i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven på den ekonomiska administrationen av EU-projekt skiljer sig från vanlig redovisning. Vår expert går igenom kostnadsberäkningar, reder ut begrepp och tolkning av reglerna för korrekt rapportering för att undvika obehagliga revisioner och återbetalning.

  8 500 kr exkl. moms
 • EU-flaggor i förgrunden och EU-kommistionen i bakgrunden

  Under denna utbildning får du lära dig ekonomi i LIFE-projekt. Du får en bra överblick över programmets olika faser och struktur, med tyngdpunkt på de programspecifika regler som regleras i Grant Agreement för LIFE-projekt.

  7 500 kr exkl. moms
 • Ekonomi i Horizon 2020 och efterföljande programmet Horizon Europe får än större anslag under nya programperioden. På denna utbildning går vi igenom den bitvis snåriga ekonomihanteringen, dokumentationskrav, grant agreement, funding and tenders portal och redovisning för just Horizon projekt.

  7 500 kr exkl. moms