Meny Stäng

EU-utbildningar

Ekonomin i olika EU-projekt kan stundtals vara en snårig väg. Hos SIPU finns utbildningar för både ekonomiredovisning i LIFE- och Horizion-projekt.

EU-utbildningar

 • Besöksresan till EUs institutioner i Bryssel riktar sig exklusivt till tidigare och nuvarande deltagare på Statens controllerutbildning och är skräddarsydd för målgruppen, med specifikt utvalda teman och talare.

  26 900 kr exkl. moms
  3 dagar
 • EU Bryssel

  SIPUs besöksresa till Bryssel ger dig unik inblick i hur EUs institutioner fungerar. Efter förbedelse i digitalt klassrum erbjuds du två intensiva dagars besök hos företrädelsevis svenska representanter på kommissionen, i parlamentet, rådet, och på svenska ständiga representationen bl.a. där du får diskutera beslutsprocessen, dina och Sveriges påverkansmöjligheter, samt bygga egna nätverk.

  26 900 kr exkl. moms
  3 dagar
 • Denna fördjupningsutbildning vässar ytterligare din kompetens som EU-projektcontroller. Du får vidareutveckla din kunskap från grundutbildningarna om hur bokföringsregelverket ser ut för EU projekt och hur de specifika verktyg och regler som gäller i olika sektors- och strukturfondsprogram.

  10 500 kr11 500 kr exkl. moms
 • Flera staplar av euromynt i olika höjd som det gror blad ur

  På utbildningen Ekonomi i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven på den ekonomiska administrationen av EU-projekt skiljer sig från vanlig redovisning. Vår expert går igenom kostnadsberäkningar, reder ut begrepp och tolkning av reglerna för korrekt rapportering för att undvika obehagliga revisioner och återbetalning.

  10 500 kr exkl. moms
 • Fördjupa din kunskap om de specifika administrativa regler som hör till Horizon- och LIFE-programmen. Under denna utbildning skaffar du dig en gedigen överblick över programmens informationsflöden och viktigaste dokument, och befäster din kunskap om de programspecifika regler som gäller för projektkostnadsberäkningar, redovisning och dokumentationskrav inom både Horizon- och LIFE-projekt.

  9 500 kr exkl. moms
 • Som diplomerad EU-projektscontroller får du ett kvitto på din spetskompetens att kunna ansvara för en korrekt och effektiv EU-projektadministration. Passar dig som redan är yrkesverksam och vill visa på dina kunskaper inom det detaljerade och föränderliga regelverket som styr EU-projekt.

  3 500 kr exkl. moms
 • Utbildningen grundläggande EU-kunskap skräddarsys för just din organisation och ger en god överblick över hur EU fungerar både i teorin och i praktiken. Fokus ligger på den beställande myndighetens verksamhetsområde vad gäller politik, regelverk, nyckelpersoner och aktuella frågor, liksom medarbetarnas roll och möjligheter till inflytande på den europeiska spelplanen.