Meny Stäng

Socialtjänst

Utbilda dig under året inom frågor som rör socialtjänsten! Läs mer om SIPUs utbildningar för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Socialtjänst

 • Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper i lagstiftningen och den senaste rättspraxisen som rör personlig assistans. Du får även lära dig mer om de ekonomiska frågorna kring ersättning, retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan.

  6 900 kr exkl. moms
 • Tre personer i en familj som tillsammans bär en stor kasse

  Under denna utbildning om tredelat föräldraskap får du verktyg för att ge stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk, med målet att barnet ska kunna växa upp under trygga förhållanden.

  6 900 kr exkl. moms
 • Rullstol som rullas av person med funkationsvariation

  Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

  6 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning i barnhandläggning i LSS får du de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och behovsanpassade bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Du får utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån.

  5 900 kr exkl. moms