Meny Stäng

Socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten finns flera utbildningar kring gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken.

Socialtjänst

 • Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper i lagstiftningen och den senaste rättspraxisen som rör personlig assistans. Du får även lära dig mer om de ekonomiska frågorna kring ersättning, retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan.

  6 900 kr exkl. moms
 • Rullstol som rullas av person med funkationsvariation

  Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

  6 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning i barnhandläggning i LSS får du de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och behovsanpassade bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Du får utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån.

  5 900 kr exkl. moms