Meny Stäng

Webbutbildningar

När utbildningsbehovet är stort men tiden kort.

Webbutbildningar

 • Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskapen om regelverken och processerna som styr offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och känn dig säkrare på att du vet vad som gäller!

  10 900 kr exkl. moms
 • Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskapen om regelverken som styr offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och känn dig säkrare på att du vet vad som gäller!

  7 900 kr exkl. moms
 • Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskap om regelverk och processer som styr registraturen i offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och få ett kvitto på din kompetens när du fått godkänt på kunskapstesterna för respektive ämne.

  6 900 kr exkl. moms
 • Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskapen om regelverk och processer som styr kommunal förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och få ett kvitto på din kompetens när du fått godkänt på kunskapstesterna för respektive ämne.

  6 900 kr exkl. moms
 • Effektiv och flexibel kompetensutveckling som ger dig den nödvändiga kunskapen om regelverk och processer som styr offentlig förvaltning. Ta del av webbutbildningarna när du vill och var du vill – och få ett kvitto på din kompetens när du fått godkänt på kunskapstesterna för respektive ämne.

  6 900 kr exkl. moms
 • Papper sorterade med gem för att diareföras

  Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare, registratorns ersättare eller på annat sätt arbetar med allmänna handlingar behöver mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar diarieföringen. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av diarieföringens olika delar på tid som passar ditt eget schema.

  1 950 kr exkl. moms
 • Elev sitter vid laptop och deltar på undervisning på distans

  En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms
 • Under denna webbutbildning får du lära dig grunderna i LOU och du får en grundläggande förståelse för hur offentliga upphandlingar går till. Genom vår webbutbildning tar du del av utbildningen när det passar ditt schema bäst.

  1 950 kr exkl. moms
 • Bild från ovan på en hand som skriver på laptop och håller en kopp kaffe i den andra handen

  Lär dig hur kommunallagen påverkar dig som tjänsteman eller som förtroendevald i Sveriges kommuner och regioner. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av kommunallagen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Fyra trätärningar med bokstäverna G D P R

  Få en introduktion till GDPR och skaffa dig goda grundkunskaper som du därefter kan bygga på utifrån din yrkesroll.

  1 950 kr exkl. moms
 • Ledare som samtalar och utvecklas med sina medarbetare

  Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av förvaltningslagen.

  1 950 kr exkl. moms