Meny Stäng

Webbutbildningar

När utbildningsbehovet är stort men tiden kort.

Webbutbildningar

 • Förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR, LOU, diarieföring och arkivering – i detta e-kurspaket ingår hela sju stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna som styr offentlig förvaltning.

  10 900 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR och lagen om offentlig upphandling – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken som styr offentlig förvaltning.

  7 900 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, GDPR, diarieföring och arkivering – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till för arbete som registrator.

  6 900 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR och diarieföring – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till för arbete inom kommunal förvaltning.

  6 900 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, GDPR och diarieföring – i detta e-kurspaket ingår fyra stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till om du arbetar i statlig förvaltning.

  6 900 kr exkl. moms
 • Papper sorterade med gem för att diareföras

  Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare, registratorns ersättare eller på annat sätt arbetar med allmänna handlingar behöver mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar diarieföringen. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av diarieföringens olika delar på tid som passar ditt eget schema.

  1 950 kr exkl. moms
 • Elev sitter vid laptop och deltar på undervisning på distans

  En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms
 • Under denna webbutbildning får du lära dig grunderna i LOU och du får en grundläggande förståelse för hur offentliga upphandlingar går till. Genom vår webbutbildning tar du del av utbildningen när det passar ditt schema bäst.

  1 950 kr exkl. moms
 • Bild från ovan på en hand som skriver på laptop och håller en kopp kaffe i den andra handen

  Lär dig hur kommunallagen påverkar dig som tjänsteman eller som förtroendevald i Sveriges kommuner och regioner. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av kommunallagen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Fyra trätärningar med bokstäverna G D P R

  Få en introduktion till GDPR och skaffa dig goda grundkunskaper som du därefter kan bygga på utifrån din yrkesroll.

  1 950 kr exkl. moms
 • Ledare som samtalar och utvecklas med sina medarbetare

  Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av förvaltningslagen.

  1 950 kr exkl. moms