Meny Stäng

Diplomutbildning

I VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR REGISTRATORER FINNS MÖJLIGHET ATT BLI DIPLOMERAD REGISTRATOR. DE TRE KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET ÄR:

Du behöver inte gå alla kurserna samma termin. Det är snarare en fördel om du sprider ut dem över en längre period, dock högst tre år. När du har gått kurserna, anmäler du dig till skriftlig tentamen. Tentamen sker i Stockholm och tar ca tre timmar. Vi har för närvarande 2 tentamenstillfällen per år.

Är det mer än tre år sedan du gick kurserna – eller har lång erfarenhet av registratorsarbete från olika verksamheter – kan du fräscha upp dina kunskaper på nedanstående kurs. Den kursen ger dig också behörighet att avlägga tentamen.

Anmäl dig gärna via vår hemsida. Kontakta oss på 08-698 06 03 om du har några frågor.