Meny Stäng

Mariebergs integritetspolicy

Mariebergs Arkivbyrå AB (ingår i SIPU) har med anledning av GDPR (nya dataskyddsförordningen) tagit fram en tydlig integritetspolicy för att skydda dina personuppgifter och följa gällande lagstiftning. När du anmäler dig till någon av våra kurser eller seminarier gäller denna policy för dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Mariebergs Arkivbyrå AB (org.nr. 556111-9099) är personuppgiftsansvarig. Du når oss på e-postadressen marieberg@sipu.se eller på telefon 08-698 06 03 om du har några frågor.

Uppgifter som behandlas

Namn, kontaktuppgifter (telefon, e-post), titel, arbetsplats, fakturamottagare, önskemål om särskild kost samt övriga uppgifter som du anser att vi behöver ha när du deltar i våra kurser.

Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina uppgifter för att skapa namnskyltar och deltagarförteckningar; för att konferensanläggningens restaurang ska få uppgift om eventuellt behov av specialkost (för att undvika hälsoproblem som t.ex. allergiska reaktioner); för att säkerställa en korrekt fakturering.

Dina uppgifter sparas också för att du i efterhand ska kunna begära ut kursintyg (som t.ex. har förkommit) och/eller begära uppgift om vilka kurser du har gått när du vill anmäla dig till fortsättningskurser eller fördjupningskurser inom ditt område.

Vi behöver också dina uppgifter för att vi ska kunna informera dig om fortsättningskurser, fördjupningskurser och nyheter. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan information.

Utlämnade av personuppgifter

Mariebergs Arkivbyrå AB garanterar att vi inte säljer vidare dina personuppgifter eller att uppgifterna sprids till tredje land. Vi har endast samarbetspartners inom Sverige och EU.

Rättsliga grunder för uppgiftsbehandling

När du anmäler dig till en kurs, utgör din kursanmälan ett avtal. Din kursanmälan utgör också ett underlag för vår fakturering och revisionskontroll. Därför kommer vi att behöva lagra dina uppgifter lika länge som bokföringslagstiftningen och skattelagstiftningen kräver att vi lagrar vår fakturainformation, d.v.s. 7 år.

Säkerhet i våra system

Vårt bokningssystem för kursdeltagare har de säkerhetsrutiner som krävs för att dina uppgifter ska vara skyddade. PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) har upprättats med de IT-företag som har byggt våra system.