Meny Stäng

Om Marieberg arkivbyrå som företag

Mariebergs Arkivbyrå är ett konsult- och utbildningsföretag inom området arkiv- och dokumenthantering.

Vår affärsidé är att ge stöd åt myndigheter, organisationer och företag i deras arbete med att registrera, förvara och återsöka information. Det vill säga vara ett stöd i hela dokumenthanteringsprocessen.

Vår öppna kursverksamhet omfattar utbildningar av registratorer och arkivpersonal samt andra som hanterar information och dokumentation av olika slag. Registratorsutbildningen kan leda fram till en diplomering av registratorer.

Alla våra öppna kurser kan anpassas till den egna verksamhetens behov.

Som konsulter hjälper vi er att skapa rutiner som bäst gagnar den egna verksamheten. Det kan till exempel vara att ta fram en policy för arkiv- och dokumenthanteringen, rutiner för ärendehantering och arkivering, kravspecifikation för diariesystem, dokumentplaner eller arkivredovisning. Vi kan hjälpa till med uppbyggnad av dokumenthanteringen vid start av nya företag och myndigheter. Vi kan även bistå vid avslut av arkiv när företag eller myndigheter ska avvecklas.