Meny Stäng

Morgondagens kompetensbehov

I takt med att andelen vaccinerade ökar, ökar också hoppet om en återgång till ett mer normalt samhälle. Många organisationer har påbörjat sin planering för återgången även i respektive verksamhet. I krissituationer blir människors planeringshorisont ofta rätt kort. Vi behöver hantera krisen här och nu. Men när vi nu ser ljuset i tunneln är det dags att börja lyfta blicken.

När det gäller framtida kompetensbehov är artikeln som World economic forum skrev i oktober 2020 intressant. För att läsa hela artikeln, klicka här.

De skriver att

 • 50 % av alla anställda kommer att behöva mer omfattande kompetensutveckling fram till och med 2025 för att hantera pågående förändringar i vår omvärld
 • kritiskt tänkande och problemlösning är högst på listan över färdigheter som arbetsgivare tror kommer att växa framåt de närmaste fem åren
 • nyligen framträdande i år är färdigheter inom självledarskap som aktivt lärande, motståndskraft, stresstolerans och flexibilitet.

I dialog med chefer inom offentlig sektor i Sverige ser vi på SIPU ett liknande kompetensutvecklingsbehov, oavsett om det är en samhällsbyggnadsförvaltning på en kommun eller en statlig myndighet. Där digitaliseringen tar över de enklare handläggningsärendena ställer det högre krav på medarbetarna att klara av de mer komplexa ärendena, att kunna lösa problemen med hög grad av juridisk grundkompetens i kombination att själva kunna driva sitt eget lärande och det ökade trycket ifrån allmänheten.

World economics forum skriver även att de hetaste framtida kompetenserna är:

 • analytiskt tänkande och innovation
 • aktivt lärande och lärstrategier
 • komplex problemlösning
 • kritiskt tänkande och analysförmåga
 • kreativitet, originalitet och initiativ
 • ledarskap och kommunikation
 • användning av teknologi för övervakning och uppföljning
 • användning av teknologi för design och programmering
 • motståndskraft, stress och flexibilitet
 • resonerande, problemlösning och tänkande.

Så vad behöver ni utbilda er inom i er organisation för att möta kompetenskraven de närmaste åren?

Vi på SIPU märker också av en annan trend, än tydligare än före Covid-19. Vi ser att många chefer inom offentlig förvaltning tar ett större grepp kring sina medarbetares kompetensutveckling och bokar in hela sin avdelning på en eller flera utbildningar.

Genom att boka in alla medarbetare samtidigt blir det än enklare att börja använda sin nya kunskap i verksamheten och börja skruva på sina arbetssätt och systemstöd för att bättre nå önskade resultat. Det blir en större hävstångseffekt i satsningen som ger bättre utdelning.

Vi ses!

Följ oss gärna på LinkedIn.
Hör av dig till oss på SIPU om du har frågor [email protected]