Meny Stäng

Ny utbildning ”E-förvaltning för informationscontrollers”

Den 20 april 2022 går för första gången utbildningen ”E-förvaltning för informationscontrollers” med utbildningsledare Jens Larsson. Utbildningen är en av SIPUs nyheter för i år och är skapad för att du som informationscontroller ska vara bättre rustad inför en säker övergång till e-informationshanteringen.

Porträtt Jens Larsson utbildareJens är konsult och utbildare inom informationsförvaltning, har lång praktisk erfarenhet av framtagning och införande av dokument- och ärendehanteringssystem och e-arkiv inom såväl statlig som kommunal och privat sektor. Jens sitter med i styrelsen för FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning), är tidigare arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har vart rådgivare kring diariesystemets progression- och utvecklingsprojekt hos bland annat Havs- och vattenmyndigheten. Centrala frågor för honom under införande av IT-stöd och informationsförvaltning är integritet och informationssäkerhet.

Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Jens kring utbildningens syfte, rollens utmaningar, svårigheterna med den digitala omställningen, men så även en del av lösningarna.

Hej Jens! Berätta, vem är du och vad är dina förväntningar på den nya utbildningen som du leder?
Jag är utbildad arkivarie men har de senaste åren arbetat omväxlande som administrativ chef och projektledare. Mina projekt har omfattat kravställning, upphandling, utveckling och införande av flera olika dokument- och ärendehanteringssystem samt e-arkiv. Jag hoppas att utbildningen ska bidra till en ökad förståelse för digitalisering och digital transformation utifrån både juridiska och tekniska perspektiv. Jag vill hjälpa deltagarna att ställa tydliga krav på sina IT-avdelningar och leverantörer av system. Jag vill också slå ett slag för informationssäkerheten.

Vilka utmaningar står informationscontrollern inför?
Informationscontrollern hamnar ofta i bakvattnet när IT-avdelningen och juristerna bråkar om teknikaliteter, trots att informationscontrollern sitter på flera nycklar till en lyckad digitalisering: kunskapen om verksamhetens information, förmågan att värdera, långtidsperspektivet. Den största utmaningen är att formulera detta på ett språk som både IT-avdelningen och juristerna förstår.

Vad finns det för svårigheter med den digitala omställningen?
Det finns många svårigheter. Vilken metadata behövs och hur hanterar man den på ett ändamålsenligt sätt? Vad är för- och nackdelarna med molntjänster och hur inför man dem utan att bryta mot lagen? Hur kombinerar man behovet av lättillgänglig information med tillräckligt hög informationssäkerhet?

Och vad krävs då för omställning, både från ledningen och av den anställda?
Ledningen måste fatta beslut om ambitionsnivån för organisationens digitalisering och fördela arbetsuppgifterna på ett tydligt sätt. Informationscontrollern måste få tillräckliga befogenheter för att kunna bidra med sina kunskaper och förmågor. Informationscontrollern behöver också ta ett eget ansvar för att inhämta nya kunskaper och fortbilda sig inom de frågor som dyker upp i digitaliseringens spår.

Stort tack Jens, vi ser fram emot din utbildning!

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Jessica Korneliusson
jessica.korneliusson@sipu.se
073-526 84 57