Meny Stäng

Arrende och andra nyttjanderätter

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Arrende och andra nyttjanderätter – juridik och praktik

Fastigheters användning har en central betydelse inom samhällsbyggnadsområdet, det gäller såväl vid planläggning och exploatering som vid förvaltning av fastigheter. Men att upplåta fastighet kan i många fall innebära snåriga regelverk och skiljaktigheter i hur avtalen tolkas. Samtidigt gäller nyttjanderätter ofta under lång till och ger upphov till många både rättigheter och skyldigheter för såväl fastighetsägaren som nyttjanderättshavaren.

Under senare år har det dessutom tillkommit ett betydande antal tvingande lagregler, och som följd av detta har formuleringen av avtalet blivit allt viktigare. Felaktigheter och otydlighet i avtalen kan orsaka stor skada för berörda parter och i förlängningen leda till komplicerade tvister. Hur kan du skriva så tydliga och rättsäkra avtal som möjligt, och på så vis undvika framtida osämja?

Välj rätt upplåtelseform

Du som upprättar och förvaltar arrendeavtal måste dessutom ha en gedigen kunskap om vilken upplåtelseform du bör välja. Fel upplåtelseform kan leda till att du både förlorar pengar och möjligheten att disponera över din egen fastighet på önskat sätt. På denna kurs får du fördjupade kunskaper kring de för och nackdelar som finns med de olika upplåtelseformerna, samt avgränsningarna mellan de olika avtalen. På så vis kan du välja det alternativ som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om de vanliga frågorna som ofta uppkommer i samband med ett arrendeavtal.

Ur kursinnehållet:

 • Så väljer du rätt upplåtelseform i varje enskilt fall
 • Så upprättar du tydliga och rättssäkra avtal – undvik framtida tvister
 • Regler kring besittningsskydd – och hur en uppsägning görs på bäst sätt
 • Vanliga fallgropar för olika nyttjanderättsavtal – och hur du hanterar dem
 • Aktuell juridik och ny rättspraxis inom arrendeområdet
 • Rätt prissättning för din fastighet – hur ska du tänka?
 • Förvaltning av arrendeavtal – bevaka din rätt över tid
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se