Meny Stäng

Artskydd vid planering och exploatering (webbinarium)

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under detta 2-timmarswebbinarium lär du dig hur du tillämpar regelverk vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Ett hållbart samhälle där bebyggelse och natur samspelar

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under detta 2-timmarswebbinarium lär du dig hur du tillämpar regelverk vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner.

3 skäl att delta

 • Få koll på regelverken för artskydd
 • Lär dig om bedömning och gränsdragningar
 • Ta del av viktig kunskap smidigt och enkelt

Tid: kl. 09.30-11.30

Målgrupp: Du som arbetar som kommunekolog, planarkitekt, exploateringsingenjör, bygglovhandläggare, naturvårdshandläggare eller är konsult inom området.

Tillgängligt och hållbart
Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Ur programmet:

Artskyddsförordningen (2007:845) – vad innebär de olika skydden?
 • Gybs - Gynnsam bevarandestatus
 • Rödlistan
 • Fridlysning
 • Vad är förebyggande skyddsåtgärder och vad är kompensationsåtgärder?
 • Hur står artskyddsregler i förhållande till andra lagar, t.ex. PBL och Miljöbalken?
Hur använder du olika vägledningar vid tillämpning av artskyddsförordningen?
 • Naturvårdsverkets handbok
Bedömning och gränsdragning – artskyddet i planprocessen och i detaljplanen
 • Naturvärdesinventering, hur tydliggörs de biologiska värdena i planområdet?
 • Vilka typer av underlag krävs och när i processen ska de redovisas?
Display camilla1 Miljökonsult, Camilla Ährlund, på Sweco Environment AB med inriktning natur och biologisk mångfald. Camilla har arbetat cirka 20 år inom kommun och på länsstyrelser, exempelvis som kommunbiolog på Eskilstuna kommun och som sakkunnig i samband med planering, prövning, dispenser och lovgivning. Nu arbetar Camilla med miljökonsekvensbeskrivningar, naturvärdesinventeringar, ekosystemtjänstanalyser, spridningsanalyser och kompensationsåtgärder.