Meny Stäng

Barnhandläggning i LSS

Under denna utbildning i LSS får du de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och behovsanpassade bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Du får utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

 • Rätt insatser
 • Bedömning av personlig assistans
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden

På kursen får du bland annat lära dig:

 • Rättssäkra din handläggning – rätt insatser till barn och unga med funktionsnedsättning
 • Bedömning av personlig assistans för barn –förutsättningar och omfattning
 • Innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig
 • Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
 • Senaste rättspraxis och JO­-avgöranden att dra lärdom från

Barnhandläggning i LSS

Rättssäker och behovsanpassad bedömning av barn och unga
Denna kurs ger dig som LSS-handläggare de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och korrekta bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Under kursen får du utbildning i den viktiga juridiken,  med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån. Du får även praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Hur kan du som LSS-handläggare tillgodose behovet hos barn och unga på bästa sätt?

Hur kan du  göra personkretsbedömningar på bästa sätt, och hur bedömer du omfattningen av assistans och andra viktiga insatser? Känn dig säkrare i din bedömning och  undvik överklaganden och långvariga processer.

Så gör du rättssäkra och korrekta personkrets­bedömningar för barn

 • Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragning mellan dem – så ska du tänka
 • Hur handlägger du kriterierna i personkrets 3?
 • Senaste rättspraxis för personkretsbedömningar av barn

Bedömning av personlig assistans för barn –  vilka förutsättningar krävs för att ett barn ska få personlig assistans, och hur bedömer du omfattningen på bästa sätt?

 • Personlig assistans i skola och vid sjukt barn
 • Personlig assistans för barn gällande grundläggande och övriga behov
 • Hur ska du tolka rättspraxis och lagstiftning för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Föräldraansvaret i relation till de olika insatserna – innebörden av »normalt  föräldraansvar« och hur långt det sträcker det sig

 • Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till den personliga assistansen?
 • Vad är förskolans och skolans ansvar?
 • Föräldraansvar i relation till ledsagarservice,  avlösarservice och övriga insatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom – så bedömer du omfattningen av hjälpbehovet för att bostads med särskild service ska beviljas

 • Boende enligt 9 § p. 8
 • Hur bedömer du behovet av korttidsboende på bästa sätt?
 • Bostad för ungdom – vad gäller exempelvis vid studier på annan ort?
 • Vilket behov ska barnet ha för att bostad ska komma i fråga?

Bedömning av övriga insatser – vad gäller vid exempelvis avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse?

 • Hur bedömer du behovet för avlösarservice, kortidboende, kortidstillsyn?
 • Hur bedömer du behovet av kontaktperson och ledsagarservice för barn och unga?
 • Hur bedömer du av omfattningen av korttidsvistelse utanför det egna hemmet och vad gäller förhållande till andra insatser?

Senaste rättspraxis och JO­-avgöranden

  Katarina Lindblad är jurist och har specialiserat sig inom social- och förvaltningsrätt som hon ofta utbildar och föreläser inom. Katarina har sedan tidigare mångårig erfarenhet som socionom, chef och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat som chef för enskild verksamhet inom personlig assistans.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se