Meny Stäng

Brandrisker i byggnader

Utbildningen Bedömning av brandrisker i byggnader tar upp de vanligaste frågorna om brandskyddsregler och du får handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete. Du får fördjupad förståelse för att snabbare och mer effektivt kunna göra bedömningar av brandskyddet i byggnader samt hjälp att tolka de omfattande regelverken.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Därför ska du gå kursen:
◆ Lär dig bedöma brandskyddet för olika typer av byggnader
◆ Bli uppdaterad på det senaste om brandskyddsregler
◆ Lär dig av erfarna brandingenjörer och diskutera vanliga utmaningar
◆ Fördjupa dig i tolkningar av regelverken och lär dig vilka avsteg som är acceptabla
◆ Miniworkshop och praktiska övningar –vägledning i bedömning av brandskydd

Bedömning av brandrisker i byggnader
Tolkning och tillämpning av aktuella regelverk i byggprocessen

Du som bedömer brandrisker i byggnader vet att regelverken kan vara svåra att tolka. Det finns dessutom många förkortningar och tekniska begrepp att hålla koll på. Vi har samlat de vanligaste frågorna om brandskyddsregler från Sveriges bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer och kokat ner dem i ett program där du får handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för att snabbare och mer effektivt kunna göra bedömningar av brandskyddet i byggnader.

Räddningstjänsten leder praktisk övning och ger konkreta tips
Under kursen får du hjälp att tolka de omfattande regelverken och vi dyker ner  i konkreta exempel. På kursens andra dag får du bland annat ta del av Räddningstjänstens perspektiv och göra en praktisk bedömningsövning.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som byggnadsinspektör eller bygglovs handläggare men passar alla som har grundläggande kunskaper och vill fördjupa sig inom ämnet.

 

 

Dag 1

Introduktion – hur regleras brandskydd och vad gäller för bygglov?
 • Vilka övergripande krav ska du ta hänsyn till gällande säkerhet i händelse av brand (PBL 2010:900, PBF 2011:338 och BBR)?
 • Hur läser och bedömer du en brandskyddsbeskrivning?
 • Vad ska en komplett bandskyddsdokumentation innehåll?
Byggnadstekniskt brandskydd och grundläggande begrepp
 • Grundläggande förutsättningar för byggnadstekniskt brandskydd: - Byggnadsklasser (Br) - Verksamhetsklasser (Vk) - Brandbelastning - Byggnadshöjd - Våningsantal - Personantal - Räddningstjänstens insatstid
 • Klassbeteckningar och brandtekniska klasser
 • Skillnaden mellan förenklad och analytisk dimensionering
MiniWorkshop – hur tolkar du regelverken?
 • Vilka brandskyddsregler gäller för: - Småhus - Attefallshus, friggebodar och garage - Inglasning av balkonger i äldre hus - Vad är det för skillnad mellan VK 3A och VK 3B? - Vilka regler gäller för boende för asylsökande och HVB-hem?
 • Kulturhistoriska byggnader – vilka avsteg är acceptabla enligt regelverket?
Brandskyddstekniska installationer och  angränsande lagstiftning
 • Grundläggande begrepp och regelverk för brandskyddstekniska installationer: - Branddörrar - Brand- och utrymningslarm - Brandgasventilation - Sprinkler - Stigarledning
 • Angränsande lagstiftning till BBR: - Hantering av brandfarliga och explosiva varor - Arbetsplatsens utformning
 

Dag 2

Brandskydd ur räddningstjänstens perspektiv – Södertörns räddningstjänst
 • Hur arbetar Södertörns brandförsvarsförbund med brandskydd i byggprocessen?
 • Vad gäller vid kontroll av befintliga byggnader genom tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor?
 • Vilka praktiska problem för egendomsskydd och personsäkerhet kan uppstå i och med dagens byggnader?
 • Praktisk övning – prova att bedöma brandskyddet i en enklare byggnad Vilka regler gäller för utrymningsmöjligheter ur byggnaden?
 • Generellt tillvägagångssätt för att fastställa utrymningsstrategin
 • Hur bör utrymningsvägarna utformas?
 • Krav på gångavstånd till och inom utrymningsväg
 • Speciella förutsättningar: - Tillgång till endast en utrymningsväg - Utrymning via fönster - Dimensionerande personantal - Utrymningsplats - Vilka regler gäller för hissar?
Hur ska byggnaden vara skyddad mot utveckling och spridning av brand?
 • Hur kan brandgasspridning begränsas? - Brandcellsindelning, brandsektion, brandtekniska installationer - Material och ytskikt för olika verksamheter och byggnader
 • Grundläggande krav gällande: - Uppvärmningsanordningar – eldstäder, skorstenar, pannrum m.m. - Matlagningsanordningar - Luftbehandlingsinstallationer – när behövs en verifiering av det ventilationstekniska brandskyddet?
 • Hur förebyggs spridning mellan byggnader?
 • Så tolkas regelverket för avskiljning mellan sammanbyggda byggnader
MiniWorkshop – regelverket i praktiken
 • Hur avgör du att rätt skyddsnivå och verksamhetsklass är vald vid nybyggen och ombyggnationer?
 • Ändring av byggnader – vilka regler gäller och vilka undantag finns?

Johan Westerlund är brandingenjör med påbyggnadsutbildningen för räddningstjänstpersonal. Han arbetar på Briab som teamledare med brandskyddsprojektering, intern- och externutbildning samt verksamhets utveckling. Johan är certifierad sakkunnig  inom brandskydd (SAK 3), nivå K.

 

Sebasian Levin är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Sebastian arbetar på Södertörns brandförsvarsförbund sedan 2016 med ett särskilt ansvar för frågor som rör plan- och bygg. Han arbetar även i en operativ ledningsfunktion.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se