Meny Stäng

Bemanningsekonomi inom socialtjänsten

Under denna utbildning i bemanningsekonomi inom socialtjänsten får du nya verktyg som hjälper dig att planera, analysera och schemalägga verksamheten så resurserna nyttjas på bästa sätt och kvaliteten i verksamheten ökar.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Sänkt personalkostnad och förbättrad kvalitet i verksamheten

Personalkostnaden är den största kostnaden i budgeten som du som chef inom socialtjänsten har att förhålla dig till. Med rätt planering och schemaläggning kan resurserna nyttjas på bästa sätt och kvaliteten i verksamheten öka. Under denna utbildning får du nya verktyg som hjälper dig att planera, analysera och bemanna verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt utan att göra avkall på kvalitet eller personalens arbetsvillkor.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till chefer inom socialtjänsten bl.a. enhetschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer. Även ekonomer, controllers samt HR som arbetar med bemanningsekonomi har nytta av utbildningen.

Tre skäl att prioritera utbildningen:

 • Lär dig planera, analysera och bemanna verksamheten smartare
 • Få verktyg för att skapa tydligare rutiner och processer
 • Diskutera dina utmaningar med erfaren utbildningsledare och kollegor från andra kommuner

Genomförandeplan och planering

 • Personal, ekonomi och brukare i fokus  samtidigt – hur?
 • Planering och genomförandeplan som  förenklar schemaläggningen
 • Lagar och avtal du måste förhålla dig till
 • Vad har vi för kostnad per brukare egentligen?

Schemaläggning och kostnader

 • Gör vi verkligen rätt saker i rätt tid?
 • Hur ser ett »bra« schema ut?
 • Hur kan vi tänka om kring schemaläggningen för att bättre nyttja de resurser vi har?
 • Goda exempel på kostnadseffektiv personalsamverkan inom socialtjänsten
 • Behovsbemanning – hur kan vi planera om för att undvika att sätta in vikarie?

Långsiktighet och framförhållning

 • Så skapar vi en samsyn kring bemanning, förläggning och användning av arbetstid
 • Hur hantera när behovet plötsligt skiftar  och vi måste bemanna upp/ner?
 • Aktiva insatser för bra arbetsmiljö  och minskad sjukfrånvaro

Heltid som norm

 • Hur hantera heltid som norm  vid schemaläggningen?
 • Hur kan heltid som norm öka kvaliteten  i verksamheten?

Rutiner för uppföljning och anpassning

 • Verktyg för regelbunden analys och  uppföljning av bemanning och kvalitet
 • Uppfyller vi det uppdrag vi har?

Eva Liljevall har en gedigen erfarenhet som ledare och kvalitetsutvecklare inom kommunal vård och omsorg. Idag arbetar hon som vd, processledare och handledare på egna företaget Liljevall Ansell där hon får möjlighet att hjälpa kommuner i deras kvalitetsutveckling av olika områden inom socialtjänsten. Eva brinner för att skapa hög kvalitet inom den kommunala socialtjänsten och att alla brukare ska få bästa möjlighet att leva »sitt« liv. Hon har i många år arbetat med schemaläggning och planering som skapar rätt förutsättningar för en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se