Meny Stäng

Chef inom personlig assistans

Denna utbildning ger dig dessa verktyg samt möjlighet att reflektera över ditt ledarskap,
öka din självinsikt och skaffa de kunskaper som behövs för att bli en bättre chef inom
personlig assistans.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Framgångsrikt ledarskap inom personlig assistans – vad krävs av dig?

En kvalitetssäkrad assistansverksamhet grundar sig i välfungerande team och motiverade assistenter. Du som chef behöver ge assistenten feedback på rätt sätt, vara medveten om hur ditt bemötande påverkar individen och du måste ständigt förebygga och hantera konflikter korrekt för att undvika missnöje. Under denna utbildning blandas teori, praktisk erfarenhet, övningar och diskussioner för att du ska få de verktyg du behöver för att bli en mer medveten och bättre chef för personliga assistenter.

Lär dig planera och genomföra möten med rätt fokus

Som ledare för personliga assistenter är mötet med dina medarbetare otroligt viktigt då det inte sker så ofta. För att skapa ett värdeskapande möte för båda parter krävs god planering och en medvetenhet vid genomförandet. Under denna utbildning får du tips på hur du planerar, genomför och följer upp ett möte med dina medarbetare på ett värdeskapande sätt.

3 skäl att gå utbildningen:

  • Diskutera och reflektera med chefer som har samma utmaningar som du
  • Lär dig att planera och genomföra möten och samtal med rätt fokus
  • Utmana och utveckla ditt ledarskap med fokus på kommunikation och teamutveckling
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se