Meny Stäng

Digital tillgänglighet och inkluderande design

Att jobba med tillgänglighetsfrågor ska vara lika självklart som att vakna på morgonen. Den här utbildningen i digital tillgänglighet och inkluderande design, hjälper dig  att skapa de bästa förutsättningarna när det kommer till tillgänglighet.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Fem skäl att delta på kursen:
◆Förstå hur du praktiskt tillämpar den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
◆Så navigerar du med och använder olika typer av hjälpmedel
◆Upplev och lär mer om hur olika funktionsvariationer påverkar exempelvis webbnavigering
◆Lär av duktiga tillgänglighetsexperter och få tips på hur du kan hitta sårbara punkter
◆Konkreta verktyg för ett hållbart och långsiktigt tillgänglighetsarbete

Kursen vänder sig till dig som berörs av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, t. ex. i din roll som kommunikatör, beställare, upphandlare, webbansvarig, webbutvecklare eller digital strateg.

Skapa mer inkluderande webbplatser  och ta nästa steg i tillgänglighetsarbetet

Att skapa lättanvända webbplatser och appar är en viktig del i att göra samhället tillgängligt för alla, särskilt när allt mer av offentlig service flyttar till webben och mobila appar. Om tillgängligheten brister utesluts många människor helt eller delvis från samhället.

Hur påverkar lagändringen din organisation?
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. På denna kurs får du hjälp att  prioritera rätt från början och du får en mer djupgående förståelse för vad den nya lagen  och tillgänglighetsarbete innebär. Vi kommer att gå igenom och diskutera mängder av intressanta designförslag som hjälper dig att se design från olika perspektiv och hitta smarta lösningar som i sin tur leder till stora förbättringar för alla.

Inlevelse- och granskningsövningar
Kursen är workshopbaserad vilket innebär att ditt eget bidrag och deltagande är en viktig del av kursen. Vi kan läsa och lyssna, men det är först när vi får uppleva och ställas inför en utmanande uppgift som frågorna dyker upp. Under workshopen får du själv uppleva olika funktionsvariationer och prova olika hjälpmedel. Under kursen får du även öva på att analysera tillgängligheten på olika digitala plattformar.
Passa på att få värdefulla tips och kunskap som underlättar ditt tillgänglighetsarbete.

 

Frida Fredblad, certifierad tillgänglighetsexpert, passar på att dela med sig av en rekommendation:

Att jobba med tillgänglighetsfrågor ska vara lika självklart som att vakna på morgonen. För att skapa de bästa förutsättningarna när det kommer till tillgänglighet är det  viktigt att ta upp frågan tidigt i projekt och lära dig förstå dina användare. Hur navigerar de och brukar din produkt eller service? När man jobbar med tillgänglighet så gör man det oftast enklare och tydligare för alla användare.

Kursen bygger på uppgifter, exempel och diskussioner. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Vad innebär lagen och i vilken omfattning gäller den för din webbplats?
 • Hur påverkar den nya lagen din organisation?
 • Vilka andra lagar gäller?
 • Hur arbetar du effektivt för att följa lagen?
 • Vad kan du lära av andra länder  som kommit längre?
 • Sveriges roll för digital tillgänglighet inom EU
Funktionsvariationer och hjälpmedel
 • Förstå olika typer av funktionshinder
 • Verktyg för att testa och analysera webbsidor – erfarenhetsutbyte
 • Vad är WAI-ARIA och hur används det?
 • Vilka olika typer av hjälpmedel finns det?
Workshop med inlevelseövningar
 • Surfa på din egen webbplats med olika hjälpmedel och fördjupa förståelsen för dina användare
Genomgång av  tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1
 • Vad innebär standarden?
 • Hur arbetar du enligt riktlinjerna  på bästa sätt?
 • Tips för hur du kan kontrollera  att du följer riktlinjerna
 • Vilka undantag finns och när gäller dessa?
Konkreta designtips
 • Smarta råd kring utformning av gränssnitt, knappar, bilder, menyer
 • Vad ska du tänka på gällande navigeringen?
 • Checklista för tillgängliga texter och länkar
 • Viktigt när du skapar tillgängliga formulär
 • Vanliga fallgropar när du skapar tillgängliga PDF-dokument
 • Hur ska du hantera informationsgrafik och statistik?
Workshop med granskning, textning och syntolkning
 • Identifiera brister på egen och/eller  andra webbplatser
 • Gör din egen granskning av en webbplats
 • Så textar och syntolkar du filmer
Hur förankrar du tillgänglighetsfrågan inom din organisation på bästa sätt?
 • Smarta tips för hur du får med samtliga kollegor på tåget
 • Hur implementerar du tillgänglighetsarbete i utvecklingsprocessen?

Frida Fredblad är specialist inom UX och front end-utveckling. Hon ansvarar idag för produktionsstöd och tillgänglighetsförankring på ett e-learningföretag. Frida har en examen i medieteknik samt är CPACC-certifierad (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) och håller i workshops om inkluderande design och tillgänglighet med syfte att sprida kunskapen om tillgänglighet till myndigheter, företag  och privatpersoner.

 

Moa Glantz har flerårig erfarenhet inom UX och har specialiserat sig på tillgänglighet. Hon har en examen i medieteknik och har arbetat i allt från EU-projekt till att utbilda mindre designbyråer i tillgänglighet. Hon är idag delägare i ett UX-konsultbolag och drivs av att hjälpa stora som små företag med användarinkludering.

   

Tommy Feldt är en erfaren UX-designer och tillgänglighetsexpert. I sin roll som konsult hjälper han flera välkända företag att arbeta strategiskt och långsiktigt med inkluderande design och tillgänglighet. Han utbildar, testar, föreläser och ger råd. Bakom sig har han en masterexamen i Människa-datorinteraktion.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se