Meny Stäng

Effektiv och rättssäker administration av bygglov

Under denna utbildning får du uppdaterad kunskap om PBL ur en administratörs perspektiv. Vi går igenom relevant lagstiftning, dels plan- och bygglagen (PBL) men även andra lagar och regler kring bl.a. delgivning samt offentlighet och sekretess.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Relevanta lagar • Praktiska tips • Erfarenhetsutbyte

En bygglovsprocess innehåller många moment som måste skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du som är ansvarig för bygglovsadministration behöver ha uppdaterad kunskap om relevant lagstiftning, dels plan- och bygglagen (PBL) men även andra lagar och regler kring bl.a. delgivning samt offentlighet och sekretess.

Förutom relevant juridik styrs bygglovsadministrationen av kommunens existerande system och rutiner. I rollen som administratör, assistent eller handläggare med ansvar för bygglovens administrativa moment står du även inför utmaningar som tydlig kommunikation med allmänheten, samarbete med beslutsfattare inom den egna organisationen.

Under kursen får du ta del av:

 • PBL ur en administratörs perspektiv
 • Bygglovsansökan och anmälan – kompletteringar, ritningar, remisser, tidsfrister
 • Grannehörande
 • Expediering och kungörelse
 • Delgivning och laga kraft
 • Att besvara frågor från allmänheten
 • Offentlighet och sekretess för bygglovsadministrationen

Sagt om kursen av tidigare deltagare:

”Hennes kunnighet i ämnet och hennes förmåga att ge oss kursdeltagare ny information och frågeställningar under dagen, gjorde att koncentrationen var på topp hela tiden.”

”Tydlig i sitt sätt och var lätt att förstå – lagtext kan ju vara krånglig. Bra med exempel och diskussioner.”

”Mycket bra upplägg med att information om processen i ett ärende, varvades med rättsfall och förtydligande.”

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se