Meny Stäng

Ekonomistyrning i kommunalteknisk verksamhet

Att arbeta strategiskt med ekonomistyrning skapar förutsättningar för hög effektivitet och god resurshushållning. När får kommunen bedriva affärsverksamhet och hur ska det redovisas?

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

God ekonomistyrning i praktiken
Att arbeta strategiskt med ekonomistyrning skapar förutsättningar för hög effektivitet och god resurshushållning – som är avgörande för att nå de ekonomiska målen på din förvaltning och bidra till större medborgarnytta. När får kommunen bedriva affärsverksamhet och hur ska det redovisas? Hur hanteras VA och renhållning i andra kommuner och hur kan du använda statistik som styrmedel?

På denna kurs får du kunskap och verktyg för att kunna bedriva en god ekonomistyrning i kommunalteknisk verksamhet.

3 anledningar att gå kursen:

 • Få koll på när och hur en kommun får bedriva affärsverksamhet
 • Lär dig om olika avgiftstyper och hur du kan arbeta med statistik
 • Få kunskap om vad effektiv ekonomistyrning innebär i praktiken

Målgrupp:
Du som arbetar med eller kommer i kontakt med ekonomi och ekonomistyrning inom kommunaltekniskt område, t.ex. i rollen som ekonom,  controller, redovisningsansvarig, förvaltningschef, tekniker m.fl.

 

Kommunal affärsverksamhet inom teknisk förvaltning
 • När får en kommun bedriva affärsverksamhet – och inte?
 • Vilka kriterier behöver vara uppfyllda?
 • Hur ska kommunal affärsverksamhet redovisas?
Affärsverksamhet – bolagsägt  eller kommunägt?
 • För- och nackdelar
 • Spelar branschen någon roll?
VA och renhållning
 • Hur hanteras VA och renhållning i kommuner?
 • Verkliga exempel
Avgifter i kommunalteknisk verksamhet
 • Vilka avgiftstyper finns det?
 • För- och nackdelar Statistik som styrmedel
 • Vilken statistik finns tillgänglig?
 • Hur kan du arbeta med statistik som styrmedel på bästa sätt?
Ekonomistyrning
 • Vad är det?
 • Hur använder vi det?
Eva Henriksson har doktorsexamen i national ekonomi där fokus varit på konkurrensproblem samt styrmedel på energimarknaderna. Eva har under 8 år undervisat på universitetsnivå i olika kurser inom nationalekonomi. Därefter har Eva arbetat i kommunal verksamhet bl.a.  som ekonomichef och är därmed väl förtrogen med de problem och utmaningar som finns inom kommunsektorn. Till vardags arbetar Eva  med verksamhetsrevision och rådgivning inom kommunal sektor.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se