Meny Stäng

Emotionellt instabil personlighet och självskadebeteende

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Evidensbaserad omvårdnad och bemötande i heldygnsvården

Denna kurs syftar till att öka din kunskap kring hur du planerar vården för patienter med emotionellt instabil personlighet och självskadebeteende, som minskar tiden för inläggningen. Du får även verktyg för hur du bemöter dessa patienter på ett sätt som främjar beteendeförändring och allians så att behandlingen fungerar.

Självskadebeteende är ett ökande problem i samhället och vården, framförallt hos unga personer. Av alla personer som på ett eller annat sätt har kontakt med den psykiatriska vården har nästan 50 % skadat sig själva under de senaste sex månaderna. När självskadebeteendet är kopplat till emotionell instabilitet, blir självskadebeteendet och suicidaliteten ofta ett komplext system av självdestruktivitet som är svårt att hantera både för personerna själva och inte minst för vården. Patientgruppen står för en stor del av de återkommande inläggningarna i den psykiatriska heldygnsvården och av de totala omvårdnadsresurserna på avdelningarna, samtidigt som de ofta skapar frustration och känslor av otillräcklighet hos vårdpersonalen.

Behandling, bemötande och omvårdnadsinsatser

Under kursen ökar du din kunskap kring hur du planerar vården för patienter med emotionellt instabil personlighet som minskar tiden för inläggningen, behovet av akutvård och återkommande inläggningar. Utifrån aktuell forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, och om det finns några risker med dem. Du får evidensbaserade verktyg för hur du bemöter dessa patienter på ett sätt som främjar beteendeförändring och som leder till att behandlingen fungerar på både kort och lång sikt.

Nytt vårdprogram och nya riktlinjer 2017

Vi går även igenom det nya vårdprogrammet och riktlinjerna för patienter med emotionellt instabil personlighet, och du får fördjupa dig i hur du gör en bedömning, omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsplan utifrån dessa nya riktlinjer. På detta sätt förbättrar du förutsättningarna att nå önskade resultat med omvårdnadsinsatserna samt möjligheterna att möta dessa patienters behov.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se