Meny Stäng

Exploateringsekonomi i kommun

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen.
Ekonomin vid en exploatering väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Då kan politiker och tjänstemän fatta välgrundade beslut – och redovisningen blir korrekt utförd.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Fördjupa dina kunskaper om:
• Säkra exploatörens åtaganden
•  Skillnaden på markanvisnings- och exploateringsavtal
• Riktlinjer för exploateringsredovisning
• Särskilda utmaningar med exploateringsekonomi
• Resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
• Korrekt redovisning utifrån aktuella lagar och rekommendationer

Rättvisande exploateringsekonomi

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen.
Ekonomin vid en exploatering väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Då kan politiker och tjänstemän fatta välgrundade beslut – och redovisningen blir korrekt utförd.

Under denna utbildning stärker du dina kunskaper delar som styr och påverkar ekonomin vid exploatering så att du kan känna dig tryggare i din yrkeskompetens.

Vem ska delta på kursen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi vid exploatering, t.ex. i rollen som ekonom, controller eller redovisningsansvarig. Även du som kommer i kontakt med exploateringsekonomi bl.a. som exploateringsingenjör, projektledare och chef på teknisk- eller samhällsbyggnadsförvaltning har nytta av kursen.

 

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se