Meny Stäng

Familjehemsplaceringar

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Rekrytering, utredning och handledning av familjehem för trygga, säkra och hållbara placeringar

 

Kursen syftar till att hjälpa dig att framgångsrikt arbeta med familjehem, från rekrytering, utredning och matchning till handledning, för lyckade placeringar som ger barn en trygg och säker uppväxt och tillgodoser barns rättigheter.

Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper i hur du tillsammans med kollegor kan arbeta utifrån en evidensbaserad metod för att väcka intresse för att bli familjehem och rekrytera kvalitativa familjehem.

Kursen ger dig effektiva och säkra metoder för utredning av familjehem och matchning mellan familjehem och barn – för att säkerställa att placeringarna håller över tid.

Kursen ger dig användbara verktyg i handledning av familjehem med målsättningen varaktighet och säkra placeringar.

Under kursen fördjupar du även dina kunskaper i arbetet med det tredelade föräldraskapet och hur familjehem, socialtjänst och biologiska föräldrar kan lyckas i samarbetet för barnets bästa.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se