Meny Stäng

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning

Under Tillsyn inom byggnadsnämndens område – fördjupning  djupdyker vi i processer, svårbedömda exempel och ofta återkommande rättsfall för exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

▶ Hantera komplexa fall med större säkerhet

▶ Våga ta rätt beslut och leda processer framåt

▶ Bli tryggare i din roll och skapa bättre resultat

Denna kurs vänder sig till dig som har god kännedom om PBL och ett par års erfarenhet av tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde och vill fördjupa dina kunskaper. För dig som är ny eller vill uppdatera dig på grunderna erbjuder vi den mer grundläggande kursen Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Vad tar du med dig från kursen?

 • Fördjupad kunskap om hur du hanterar svårtolkade fall
 • Framgångsrika metoder för knepigare tillsynsärenden
 • Sätt att driva processer framåt och våga fatta rätt beslut
 • Diskussioner om rättsfall och övningar i att skriva rättssäkert
 • Erfarenhetsutbyte med kursledaren och branschkollegor

Diskutera snåriga situationer och ta nästa steg i tillsynsarbetet

Inom tillsynsarbetet uppstår det ofta komplicerade situationer och svårbedömda fall där det är lätt att köra fast. På den här kursen djupdyker vi i processer, svårbedömda exempel och ofta återkommande rättsfall för exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen.
Kursen är workshopbaserad vilket innebär att ditt eget bidrag och deltagande är en viktig
del. Du får bl.a. öva på att skriva rättssäkert och analysera svårare rättsfall. Samtidigt får du också verktyg för att bli säkrare i din roll, våga fatta rätt beslut snabbare och hantera enskilda fall med bättre resultat.
Passa på att få värdefulla tips och kunskap från vår erfarna kursledare som underlättar ditt tillsynsarbete.

Vem ska Delta på kursen? Kursen vänder sig främst till dig som har arbetat ett par år med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde och vill fördjupa dina kunskaper. Arbetar du som t.ex. chef, handläggare eller inspektör har du också nytta av kursens innehåll.

 

 

 

Kursen bygger på uppgifter, exempel och diskussioner kring rättsfall.

Metod och psykologi vid tillsyn inom PBL

 • Så väljer du din strategi och metod tidigt för  ett effektivt förlopp
 • Hur lägger du upp en plan för ärendet?
 • Så driver du komplexa processer framåt för bästa resultat
 • Vad krävs för att våga fatta rätt beslut?
 • Vad är syftet med tillsyn – intäkt  eller resultat?

Korrekt hantering av tillsynsarbetet

 • Hur avgör du om det blir föreläggande eller sanktion?
 • Råd kring hantering av bevisbördan
 • Så arbetar du effektivt med utredning och dokumentation
 • Uppföljning, verkställande och särskild handräckning

Ovårdade tomter

 • Diskussion utifrån bilder på svårbedömda tomter och rättsfall
 • Hur bemöter du fastighetsägare som  är typiska »samlare« på bästa sätt?
 • Hur avgörande är tomtens läge och dess omgivning för din bedömning?

Förfallna byggnader

 • Fördjupande diskussion utifrån 8 kap. 14 § PBL gällande underhåll och varsamhet
 • När anses en byggnad vara förfallen utifrån om den ligger i villakvarter eller landsbygd?
 • Hur långt bör underhållet anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets särskilda ärenden?

Olovlig byggnation/svartbyggen

 • Hur hanterar du svartbyggen som ligger i gränslandet?
 • Preskriptionstid och bygglov i efterhand

Korrekt formalia

 • Hur påverkas tillsynsarbetet av den nya förvaltningslagen?
 • Hur skriver du ett rättssäkert föreläggande?
 • Delgivning – »vanlig« och förenklad delgivning, i utlandet, av dödsbo, när mottagaren ej nås
Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se