Meny Stäng

Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

För dig som registrator är det av stor betydelse att hålla dig uppdaterad i gällande reglerna kring offentlighet och sekretess. Under denna fördjupningskurs får du möjlighet att uppdatera dig och fördjupa dig kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Du får kunskap om ändringar i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Vi kommer att arbeta praktiskt med utgångspunkt i dina egna ärenden som du tar med dig till kurstillfället. Har du inte med dig egna exempel så får du övningsexempel av kursledaren.

Efter varje kursmoment övar vi praktiskt med utgångspunkt i dina egna problemställningar kring offentlighet och sekretess, och du får på så sätt skapa dig en fördjupad kunskap kring tolkning av den aktuella lagstiftningen. Vi tittar även här på aktuella domstolsavgöranden och JO-utlåtanden och diskuterar kring dessa.

Efter kursen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess och göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter kursen att känna dig säkrare i din roll som registrator.

Ur kursinnehållet:

  • Kort genomgång av offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling
  • Utlämnande av allmän handling
  • Sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas
  • Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa
  • Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se