Meny Stäng

Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Missbruk av alkohol och narkotika hos unga är svårt att förebygga och behandla, och tyvärr är risken stor att missbruk hos unga personer fortsätter livet ut. Under denna kurs får du kunskap om preventiva och behandlande insatser för dessa ungdomar. 

Både karaktär och omfattning av missbruket, men även hur behandlingen bör utformas och genomföras, skiljer sig stort mellan unga och vuxna. Den ungas missbruk och missbruksförhållanden karaktäriseras och påverkas av samspelet mellan psykologiska, psykiatriska och sociala faktorer. Eftersom unga personer som har missbruk och beroende löper en stor risk att fortsätta livet ut är det väldigt viktigt att upptäcka och behandla dessa ungdomar.

Utifrån vetenskapligt och kliniskt perspektiv får du kunskap om behandling och prevention

Under denna uppskattade kurs får du matnyttig och viktig kunskap som hjälper dig i arbetet att förebygga och behandla ungas missbruk och beroende. Du får en genomgång av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer och vad de innebär i praktiken i arbetet med ungdomar. Vi pratar om det senaste inom forskningen och du får även ta del av praktiska exempel. Förutom att vi diskuterar hur ungas vanor ser ut i dag kommer vi även att gå igenom vilka utmaningar vi står inför framöver. Kursdagarna varvas med föreläsningar, praktiska exempel och diskussioner.

Ur kursinnehållet:

 • Vem är den unga missbrukaren och vilka utmaningar står vi inför framöver?

 • Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende?

 • Förebyggande insatser – hur nå ungdomarna innan det går för långt?

 • Hur arbeta med samsjuklighet hos unga?

 • Rekommendationer om behandling av ungdomar med missbruk och beroende

 • Socialstyrelsens nya riktlinjer – Vad innehåller de och vad innebär de i praktiken?

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se