Meny Stäng

Förebyggande insatser och stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

En stärkt föräldraförmåga minskar risken för att barn far illa

 

Under denna kurs lär du dig att arbeta på ett framgångsrikt sätt med förebyggande insatser och samverkan mellan socialtjänst och föräldrar med kognitiva svårigheter. Syftet med kursen är att stärka föräldraskapet och på så vis förhindra att barnet blir placerat i familjehem. Ta del av evidensinformerade utbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) och hur den har gett lyckade resultat i Motala kommun. Genom att arbeta stukturerat med stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter ges fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden.

 

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är en riskgrupp som i större utsträckning placeras i familjehem och drabbas av psykisk ohälsa

Ungefär hälften av alla barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar omhändertas i Sverige trots att forskning visar att det går att träna föräldraförmågan med individanpassat stöd. Forskning visar att barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är en utsatt grupp som i större utsträckning placeras i familjehem eller lever mer socialt isolerat. De har även en öka risk att drabbas av psykisk ohälsa, därför är det viktigt att socialtjänsten tidigt kan identifiera och påbörja rätt insatser för att öka barnens möjlighet att till en trygg uppväxt.

Det finns stora kunskapsluckor inom socialtjänsten om kognitiva svårigheter generellt och hur man bäst bemöter och stöttar dessa föräldrar. Kursen fyller dessa kunskapsluckor och ger dig den senaste uppdateringen om forskning om hur föräldraskapet påverkas av kognitiva svårigheter. Du lär dig att snabbare identifiera föräldrarna och fånga upp barnen i ett tidigare skede, och kan därmed snabbare påbörja rätt insatser.

 

Evidensinformerade utbildningsprogrammet ”Parenting Young Children (PYC)” – lär dig individanpassa stödinsatserna för att träna föräldraförmågan och förebygga placering i familjehem

PYC är en evidensinformerat och framgångsrikt utbildningsprogram med syfte att stärka föräldraförmågan. Under kursen får du en introduktion till PYC och hur det har gett lyckade resultat för att stärka skyddsfaktorerna för hela familjen och därmed minska riskerna för att barn far illa.

En utmaning för socialtjänsten är att utveckla välfungerande samverkansformer inom socialförvaltningen och med förskola och skola kring dessa familjer. Hur samverka med ett konsekvent barnperspektiv för rätt insatser i ett tidigt skede? Motala kommun delar med sig av erfarenheter från sitt framgångsrika projekt där PYC är en grundstomme för ett lyckat arbete med målgruppen. Dessutom får du lyssna till SUF-Kunskapscentrums referensgrupp som består av föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Ta del av deras erfarenheter av det stöd som ger bäst effekt för att lyckas med förebyggande insatser.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se