Meny Stäng

Fördjupning i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (webbinarium)

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om tillsynsarbetet inte sker på ett riktigt vis riskerar kommunen rättsliga påföljder. För att kunna göra korrekta granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Lär dig utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen

Rätt tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för beräkning av platsspecifika riktvärden

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar till att beslut blir baserade på den aktuella risken.

Denna kurs är givande för dig som på olika sätt hanterar förorenad mark eller vatten. Som deltagare får du ta del av goda exempel på strategier och tekniker för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena, för att kunna utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen.

Vi går bland annat igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig avgöra när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras samt vad som bör ingå i en väl utförd provtagning och provtagningsplan. På så vis lär du dig skapa en tillförlitlig grund för att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder och säkerställa att relevanta föroreningar inte förbises.

5 anledningar att delta på kursen:

  • Få inblick i olika provtagningstekniker och säkra tillförlitliga beslutsunderlag
  • Lär dig hur Naturvårdsverkets modell för platsspecifika riktvärden tillämpas
  • Få förståelse för när laktester kan användas och vilket underlag som behövs
  • Granska provtagningsplaner i t.ex. mark, grund- eller ytvatten på rätt sätt
  • Ta del av användbara checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning

Målgrupp: Du som arbetar med förorenad mark eller vatten i kommun, länsstyrelse eller som konsult.

Tid: kl. 14.00 – 16.00.

Tillgängligt och hållbart
Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Display stgrenJonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.