Meny Stäng

Första linjens ledare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Ta chansen att utvecklas som ledare

Som första linjens ledare inom socialtjänsten behöver du balansera politik, budget och lagstiftning, samtidigt som du hanterar frågor kring enskilda insatser. För att lyckas med detta utmanande uppdrag behöver du god kännedom om ditt eget ledarskap och hur du på bästa sätt kan stödja dina medarbetare.

Medarbetare som vågar och tar ansvar

Med medarbetare som vågar och kan ta ansvar för det dagliga arbetet har du som ledare möjlighet att lyfta blicken och arbeta strategiskt för att utveckla verksamheten. Under kursen går vi igenom hur du kan utvecklas som ledare, samt hur du leder dina medarbetare att bli självständiga och trygga så att verksamhetens mål kan förverkligas.

3 skäl att gå kursen:

  • Få verktyg för hur du kan arbeta för välfungerande team i en påfrestande miljö
  • Lär dig anpassa din ledarstil med hänsyn till enskilda medarbetares behov
  • Du får möjligheten att lyfta blicken och träna på att tänka strategiskt och långsiktigt
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se