Meny Stäng

Förvaltningsrätt för chefer

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

För effektiv och rättssäker myndighetsutövning

Under denna kurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om vad som gäller, eller för dig som vill uppdatera dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn.

Ur kursinnehållet:

 • Hur den politiska förvaltningen fungerar – arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och myndigheter
 • Förvaltningens rättsliga grunder – vilka krav ställs på myndigheternas chefer och tjänstemän?
 • Lagstiftningsprocessen – hur kommer en lag till?
 • Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet
 • Styrelsens och ledningens roll i arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m.
 • Förvaltningslagen och ärendegången, samt ansvarsfördelning i ärendehandläggningen
 • Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter
 • Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser – vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i?
 • Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta?
 • Tjänstefel och bisysslor

Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig därmed säkrare i din roll som chef inom den offentliga förvaltningen.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se