Meny Stäng

Framgångsrik intern kommunikation inom offentlig verksamhet

Framgångsrik intern kommunikation inom offentlig sektor är en utbildning där du får du lära dig hur du bättre når fram genom att arbeta strategiskt med den interna kommunikationen och påvisa hur den bidrar till verksamhetsnytta. Hur kan du arbeta för att skapa en kommunikativ organisationskultur där alla tar ansvar, och vilka kanaler fungerar bäst i din verksamhet?

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Välfungerande intern kommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv och högpresterande verksamhet. Det är dessutom avgörande för att motivera, behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Organisationer som har en välmående intern  kommunikation når dessutom i högre grad sina uppsatta mål. Men arbetet är komplext och det är många bitar som måste falla på plats för att du ska lyckas. Du som kommunikatör ansvarar både för det strategiska arbetet, men även med att stärka och skapa goda förutsättningar för andras kommunikation.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation i offentlig verksamhet, oavsett om du är ledare, kommunikatör eller jobbar med HR.

På denna kurs får du lära dig hur du bättre når fram genom att arbeta strategiskt med den interna kommunikationen och påvisa hur den bidrar till verksamhetsnytta. Hur kan du arbeta för att skapa en kommunikativ organisationskultur där alla tar ansvar, och vilka kanaler fungerar bäst i din verksamhet? Ta chansen att utvecklas i din roll som coachande kommunikatör och skapa bättre förutsättningar för ett kommunikativt ledarskap i organisationen. Du förses med konkreta metoder och verktyg som du enkelt kan ta hem till din verksamhet.

Kursen är skräddarsydd för offentlig sektor och de specifika utmaningar som kommer med att vara en del av en större och mångfacetterad verksamhet.

5 skäl att delta på kursen:
◆ Skapa större effekt genom strategisk och målstyrd intern kommunikation
◆ Kommunikatören som coach – lyckas i din rådgivande roll
◆ Nå fram med budskapet  genom att välja rätt kommunikationskanal
◆ Ta del av kreativa verktyg för att reflektera över ditt eget och andras bemötande
◆ Lär dig vilka budskap som behövs för att skapa engagemang och förståelse

 

 

Så skapar du större effekt genom strategisk och målstyrd intern kommunikation

◆ Identifiera organisationens behov och utveckla en effektiv kommunikationsstrategi för din specifika verksamhet

◆ Hur kan du koppla kommunikationen till övergripande strategier, processer och verksamhetsmål på bästa sätt?

◆ Att implementera och förankra den interna kommunikationsstrategin i verksamheten och få med dig hela organisationen i arbetet

◆ Konkreta metoder för att arbeta strukturerat, systematiskt och resultatinriktat med intern kommunikation

◆ Verktyg för att tydligt följa upp, mäta och påvisa nyttan med intern kommunikation

Hur skapar vi en kommunikativ organisationskultur där alla tar ansvar?

◆ »Jag får aldrig någon information« –vikten av att systematiskt arbeta mot en kommunikativ organisationskultur

◆ Hur får vi medarbetare att förstå nyttan med intern kommunikation, vara aktiva i dialogen och känna engagemang?

◆ Din viktiga roll som kommunikatör i att främja en enhetlig organisationsidentitet

Att omsätta beslut till handlingskraft

◆ Vilka budskap behövs för att skapa engagemang och förståelse?

◆ När behövs dialog och när fungerar information?

◆ Så kan ni arbeta för att bygga stolthet kring samhällsuppdraget

Så når budskapet fram genom att  välja rätt kommunikationskanal i varje enskilt fall

◆ Att se över och utvärdera  kanaler i förhållande till utmaningar och behov

◆ Vilka budskap fungerar bäst i vilka kanaler?

◆ Målgruppsanpassade kanaler som tar hänsyn till medarbetarnas vanor och möjligheter

◆ Nya digitala kanaler – vad trendar inom intern kommunikation?

Så bistår du organisationens  chefer i  deras ledningskommunikation på bästa sätt

◆ Kommunikatören som coach – vad krävs av dig i din rådgivande roll, och hur kan du möta chefernas behov på bästa sätt?

◆ Att förankra möjligheterna med effektivare tillvägagångssätt hos cheferna och på så vis bryta invanda metoder

◆ Hur kan du sälja in nyttan och skapa efterfrågan på utveckling av kommunikativt ledarskap i organisationen?

◆ Så kan du stötta organisationens chefer i att arbeta planerat med kommunikation och förse dem med konkreta metoder och verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete

Förändringskommunikation som verktyg för att skapa engagemang i stora verksamhetsförändringar

◆ Effektiv kommunikation som skapar rätt förutsättningar för förändringsvilja och engagemang

◆ Att planera budskapet väl och skapa en plan för att hantera olikheter i mottagandet

◆ Verktyg och metoder för att lyckas med förändringskommunikation

Hur kan kommunikations- och HR- avdelningen samverka på bästa sätt?

◆ Så skapar vi bättre resultat genom samarbete, helhetsperspektiv och gemensamma mål

◆ Hur kan HR och kommunikation samarbeta för att lyckas engagera och ta fram drivkraften hos medarbetarna?

◆ Hur kan HR och kommunikation på bästa sätt komplettera och stärka varandra?

Bemötande av andra och varandra

◆ Träning och kreativa verktyg för att reflektera över sitt eget och andras bemötande

◆ Vad som kännetecknar ett gott bemötande – och att träna på gott bemötande

◆ Hur hänger intern kommunikation, varumärke, employee branding och bemötande ihop?

Anna Almberg är senior rådgivare och en av Sveriges mest uppskattade pedagoger inom intern kommunikation. Hon har en magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap och är därefter vidareutbildad inom Praktisk Processledning, Projektledning, Klart Ledarskap och Medieträning. Hennes vision är att skapa ett arbetsliv där framgång börjar inifrån och där människor har det bra. Under kursen varvar hon egen reflektion, inspirerande föreläsningar med konkreta kreativa verktyg.

Sagt om utbildningsledaren

»Enormt inspirerande person att lyssna på! Har nog aldrig varit på en föreläsning tidigare där jag varit så fängslad av någons framförande. Förutom hennes kunskap fick jag en stark känsla av att bli smittad av hennes mod, som hon verkar ha.«

»Väldigt kompetent och inspirerande.«

»Oerhört proffsigt och roligt.«

»Mycket intressant med riktiga exempel från Annas eget yrkesliv.«

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se