Meny Stäng

Framgångsrik översiktsplanering

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Att genom översiktsplanering nå god implementering, synliggöra kommunens visioner och samtidigt skapa aktualitet är en komplex process. Du måste ta hänsyn till balansen mellan exploatering och bevarande, kraven på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, såväl som ett allt mer digitaliserat samhälle där information förväntas finnas tillgänglig för alla.

På denna kurs fokuserar vi på några av de svåraste uppgifterna med översiktsplanering och utgår ifrån fyra huvudteman. Genom interaktivitet, övningar och exempel får du möjlighet att diskutera olika utmaningar –  med målet att du ska lära dig hur du skapar en tydlig och aktuell översiktsplan.

Målgrupp:
Du som arbetar med översiktsplanering, exempelvis i rollen som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

5 anledningar att gå kursen:

 • Fördjupa dig i översiktsplaneringens komplexa uppgifter
 • Ta del av goda exempel och välfungerande arbetssätt
 • Lär dig hur du skapar en aktuell översiktsplan
 • Ställ dina frågor till våra kompetenta kursledare
 • Diskutera utmaningar med branschkollegor
Strategisk översiktsplanering
 • Hur skapar du en balans mellan utveckling, exploatering och bevarande?
 • Så gör du en heltäckande översiktsplan som samtidigt är lättarbetad
 • Hur bör översiktsplanen förankras och implementeras för bäst genomslag?
Digitala verktyg
 • Hur kan du digitalisera processen på ett resurseffektivt sätt?
 • Vad ger mest utdelning för minst insats?
Kontinuerlig översiktsplanering
 • Hur skapar du en kontinuerlig översikts plan med små medel?
 • Att skapa en ständigt aktuell översiktsplan
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
 • Hur ska miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) avgränsas?
 • Så kan du jobba med MKB kontinuerligt under framtagande
 • Hur ska MKB integreras i översiktsplanen för bäst effekt?
 • Vilken nivå ska bedömningen ligga på?
Medborgardialog under framtagande
 • Hur når du ut och engagerar medborgare?
 • Hur skapar du en rimlig förväntan på vad som kan påverkas vid dialog?
 • Goda råd kring hur du hanterar en ökad mängd inkomna svar
  Josefin Kofoed Schröder har landskapsarkitektexamen från SLU med inriktning mot planering och har arbetat med miljö- och hållbarhetsbedömningar inom översikts- och detaljplanering i många år. Hon arbetar som konsult i roller som projektledare och kvalitetsgranskare, men har även ett förflutet som lärare på SLU. Josefin drivs av att skapa arbetsprocesser som främjar att miljö- och hållbarhetsfrågor blir en integrerad del i planeringen.   Lina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.   Minna Jersenius har examen Civilingenjör Arkitektur med inriktning stadsbyggnad från Luleå Tekniska Universitet. Minna har erfarenhet av arbete med planering på olika nivåer, stadsbyggnadsanalyser i tidigt skede, dialogprocesser samt arbete med grafisk design. Minna har kunskaper inom digitala verktyg och processer. Tillsammans med ett flertal kommuner har hon arbetat med framtagande och presentation av översiktsplaner i digitalt format.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se