Meny Stäng

Livsmedelskontroll

Utbildningen i livsmedelskontroll ger dig grundläggande kunskaper och rutiner för att du ska känna dig trygg när du genomför livsmedelskontroller. Du får bl.a. ta del av checklistor som underlättar ditt arbete, du får stöd hur du arbetar steg-för-steg i ditt livsmedelskontrollsarbete.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

På den här kursen får du grundläggande kunskaper och verktyg för att genomföra effektiva livsmedelskontroller –från planering till uppföljning.

5 anledningar att gå kursen:
◆ Lär dig förbereda och genomföra kontroll och provtagning på bästa sätt
◆Ta del av tydliga checklistor
◆Bli trygg i din yrkesroll
◆Förstå vilka lagar och regler som påverkar dig
◆Träffa branschkollegor

Målgrupp: Du som arbetar på kommun med att kontrollera livsmedel och livsmedelsverksamheter, exempelvis i rollen  som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller livsmedelsinspektör

Bli trygg som inspektör och få ett  helhetsgrepp om livsmedelskontroll
Det finns många utmaningar i rollen som inspektör. Du ska till stor del planera din egen arbetstid och ställs ofta inför obekväma situationer t.ex. vid inspektion.

På denna kurs får du grundläggande kunskaper och rutiner att utgå ifrån för att du ska känna dig trygg när du genomför livsmedelskontroller. Du får bl.a. ta del av checklistor som underlättar ditt arbete. Du lär dig även hur du steg-för-steg planerar, genomför och följer upp alla delar som en livsmedelskontroll går ut på.

Kursen leds av en kompetent kursledare med 30 års erfarenhet av livsmedelskontroll, som delar med sig av sina tips och praktiska exempel. Teori och tolkning av regelverk varvas med diskussioner och miniworkshops. Du får också tillfälle att diskutera dina utmaningar med branschkollegor.

 

 

 

Vilken lagstiftning och regelverk påverkar dig som inspektör?

◆ Vad innebär nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP) för dig?

◆ Vilken ny lagstiftning påverkar ditt arbete?

◆ Vilka EU-förordningar styr provtagning  av livsmedel?

Hur planerar och utför du effektiv kontroll?

◆ Resultat från externa revisioner av kontrollmyndigheter

◆ Hur skapar du goda förutsättningar för effektiv kontroll?

◆ Vem ansvarar för planering?

◆ Exempel på fungerande planering

◆ Vilka rutiner kan underlätta ditt arbete?

Hur går en inspektion och en revision till?

◆ När ska du använda olika kontrollmetoder?

◆ Vilken lagstiftning utgår du från vid inspektion och revision?  (HACCP, rengöring, skadedjursbekämpning, personalhygien, personalutbildning, underhåll av lokaler och utrustning)

◆ Checklistor

◆ Vilka riktlinjer bör du utgå ifrån? Vilka kontrollrutiner kan underlätta ditt arbete?

◆ Hur når vi en likvärdig bedömning av olika verksamheter?

◆ Hur ska en ny anläggning kontrolleras?

◆ Hur sker kontroll vid klagomål?

◆ Vad innebär RASFF för dig?

Avvikelse: ett komplext begrepp

◆ Hur definieras avvikelse?

◆ Vilken lagstiftning ska det kopplas till?

◆ Vilka åtgärder kan antas vid avvikelse?

◆ Hur bör avvikelser bedömas?

Så förbereder och genomför du provtagning

◆ Vilken provtagningsutrustning är bäst lämpad?

◆ Vilken provmängd krävs för en godkänd provtagning?

◆ Steg-för-steg, hur genomför du en representativ provtagning?

◆ Vilka är riskerna för förorening av prov?

◆ Vad ska finnas med i provtagningsdokumentationen?

◆ Vad gäller för referensprov?

◆ Hur tas prov för kemisk analys?

◆ Säker förvaring och transport av prover

◆ Hur bedömer du analysresultat?

Uppföljning av avvikelser  och sanktionsåtgärder

◆ Rutin för extra kontroll

◆ Lagstöd för krav på åtgärd

◆ Hur följer du upp en avvikelse?

◆ När ska du välja uppföljande kontroll, föreläggande, förbud, åtalsanmälan eller sanktionsavgift?

◆ Avgift för extra kontroll

Vesna Totic är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrköpings kommun. Vesna har 30-årig erfarenhet av livsmedelskontroll  och fleråriga erfarenheter från revision av offentlig myndighet som sakkunnig åt Livsmedelsverket tillsammans med Länsstyrelsen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se