Meny Stäng

Kommunikation och bemötande i tillsynsarbetet

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Så använder du effektiv kommunikation som ett medvetet verktyg i tillsynsarbetet

 

Som inspektör möter du ständigt nya miljöer, verksamheter och verksamhetsutövare, och i ett framgångsrikt tillsynsarbete behöver du snabbt bygga en bra och öppen relation till verksamhetsutövaren, samtidigt som du behåller din professionalism och integritet.

 

I samband med tillsyn kan du också ibland hamna i situationer där verksamhetsutövaren försöker påverka dig i någon riktning. Det kan till exempel handla om avledande manövrer, överdriven trevlighet, uppenbart undanhållande av fakta eller andra beteenden. Det kan också uppstå situationer där verksamhetsutövaren reagerar på ett känslomässigt sätt, med ilska, gråt eller arrogans.  Under kursen tar vi upp ett antal sådana situationer och konflikter samt diskuterar hur du kan förhålla dig till dessa.

Ur kursens innehåll:

 • Så bygger du snabbt en god relation till verksamhetsutövaren
 • Att förmedla ett tydligt budskap
 • Hur utveckla en effektivare argumentation?
 • Så bemöter du invändningar, protester och känslomässiga reaktioner
 • Öka dina färdigheter samtalsmetodik; att ställa frågor, att omformulera och sammanfatta, etc.
 • Konflikthantering – hur ska du som inspektör hantera svåra situationer?

 

Teori och praktiska övningar

De teoretiska passen varvas med praktiska övningar i mindre grupper, där du tillämpar samtalsfärdigheterna samt får återkoppling från kursledaren och dina kurskamrater.

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se