Meny Stäng

Redovisning på kommunalteknisk förvaltning (konferens)

Säkerställ en korrekt redovisning på teknisk förvaltning med rätt gränsdragning och bedömning. Under konferensen fördjupar vi oss i de mest väsentliga och komplexa områdena för en rättvisande redovisning på teknisk förvaltning. Några av landets främsta experter delar med sig av senaste nytt, tips och erfarenheter.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Korrekt redovisning på teknisk förvaltning

Att skapa processer för en rättvisande redovisning på kommunalteknisk förvaltning ställer höga krav på korrekt gränsdragning och bedömning. Du som ekonom måste vara väl insatt i aktuella redovisningsregler och göra välgrundade avväganden. Under konferensen Redovisning på kommunalteknisk förvaltning fördjupar vi oss i de mest väsentliga och komplexa områdena för en bra redovisning. Några av landets främsta experter delar med sig av senaste nytt, tips och erfarenheter och du har möjlighet att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete. Dessutom har vi bjudit in kommuner för att dela med sig av sina framgångsfaktorer och lärdomar.

Varmt välkommen på årets konferens för dig som ekonom och controller på kommunalteknisk förvaltning.

Lär dig mer om:

 • Exploateringsredovisning
 • Gränsdragning mellan drift och investering
 • VA och renhållning
 • Skillnader i redovisningsregler för kommunkoncern kontra kommunala bolag

 

Dag 1 - Tisdag 26 maj

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

09:30 Konferensen inleds

09:40 Trendspaning och nulägesanalys

 • Risker och utmaningar ur ett makroperspektiv
 • Nedskärningar och besparingskrav – olika strategier
 • Ökade krav på transparens och öppen information
 • Tjänstemannarollen i framtiden

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi

10:30 Paus

10:45 Skillnader i redovisningsregler för kommunkoncern kontra kommunalt bolag

 • Väsentliga skillnader i redovisningsregelverk mellan kommuner och kommunala bolag
 • Vad ska justeras vid ett koncernbokslut?
 • Extern-/internredovisning

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor, EY

11:50 Lunch

13:00 Exploateringsredovisning – riktlinjer, lagar och rekommendationer Under detta pass blandas föreläsning med exempel och diskussioner och vid tillfälle tas en fikapaus.

 • Utgångspunkter, aktuella lagar och rekommendationer
 • Kalkyl, budget och exploateringsredovisning
 • Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar: aktivering och kostnadsredovisning
 • Exploateringens intäkter, principer för intäktsredovisning
 • Exploatering i årsredovisningen

Mattias Haraldsson, biträdande lektor, Ekonomihögskolan i Lund

16:00 After work – passa på att nätverka och diskutera dagens föreläsningar

 

Dag 2 - Onsdag 27 maj

09:00 VA och renhållning – redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen Under detta pass blandas föreläsning med exempel och diskussioner och vid tillfälle tas en fikapaus.

 • Därför är VA och renhållning annorlunda: finansiering och redovisning
 • Grundläggande krav på särredovisning
 • Investeringsredovisning med fokus på VA
 • Intäktsredovisning: brukningsavgifter och anläggningsavgifter
 • Fördelning av gemensamma kostnader
 • VA vid exploatering
 • Utformning av särredovisningsrapport, praktiskt exempel

Mattias Haraldsson, biträdande lektor, Ekonomihögskolan i Lund

12:00 Lunch

13:00 Så har Jönköping skapat bra processer för redovisning av VA och renhållning

 • Stora investeringar och finansieringsproblematik – därför behövde vi se över våra rutiner och processer
 • Så kopplar vi ihop redovisningen med det löpande arbetet på VA-avdelning
 • Goda resultat samt lärdomar vi gjort
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte

Erik Gaude, ekonomichef tekniska kontoret, Jönköpings kommun

14:00 Fika

14:15 Gränsdragning mellan investeringar, drift- och underhållskostnader

 • Vilka utgifter ska aktiveras i balansräkningen?
 • Aktivering av eget arbete
 • Avgifter och offentliga bidrag hänförbara till en investering
 • Aktuella rekommendationer och nyheter från RKR (Rådet för kommunal redovisning)

PerÅke Brunström, certifierad kommunal revisor, EY

15:30 Konferensen avslutas

Talare

Display erik gaude bild

Erik Gaude

Ekonomichef, tekniska kontoret, Jönköpings kommun

Talar om: Så har Jönköping skapat bra processer för redovisning av VA och renhållning

Display foto hans lind 2015

Hans Lind

Professor i fastighetsekonomi

Talar om:

Trendspaning och nulägesanalys

Display mattias haraldsson mindre

Mattias Haraldsson

Biträdande lektor, Ekonomihögskolan i Lund

Talar om:

Exploateringsredovisning samt VA och renhållning

Display mikael sj lander

Mikael Sjölander

Auktoriserad revisor, EY

Talar om:

Skillnader i redovisning för kommunkoncern kontra kommunala bolag

Display perake

PerÅke Brunström

Certifierad kommunal revisor, EY

Talar om:

Gränsdragning mellan investeringar, drift- och underhållskostnader​