Meny Stäng

Översiktlig planering i kommun (webbinarium)

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Hur skapar ni en kontinuerlig översiktlig planering i er kommun?

Ta del av en översiktsplanerares egna erfarenhet och exempel från olika kommuner.

SIPU erbjuder ett webbinarium om att arbeta strategiskt med översiktsplanering.

Målgrupp: Alla som arbetar med översiktsplanering, exempelvis i rollen som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

Tid: kl. 09.30 – 11.30

Tillgängligt och hållbart

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Ur programmet:

  • Hur arbetar ni med en kontinuerlig process?
  • Så skapar ni god förankring för bästa resultat
  • Effektiva verktyg för ett lyckat genomförande
  • Aktualitetsprövningen – utblickar om förändringar i PBL som påverkar ditt arbete
Display linaLina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.