Meny Stäng

Korrekt redovisning av fastigheter i kommunala bolag

Under den här utbildningen i korrekt redovisning av fastigheter i kommunala bolag tar du del av goda exempel på hur andra kommunala bolag gör i praktiken samt hur komponentredovisningen bör läggas upp för att skapa en rättvisande och bra redovisning.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Rätt momsredovisning i praktiken – hur?

Momsreglerna för fastighetsföretag är komplexa och det kan vara svårt att hitta tydliga och enkla riktlinjer för att hantera momsen i praktiken. Riskerna att hantera momsen fel är stora med konsekvenser i form av upptaxering och skattetillägg. Under kursen konkretiserar en momsjurist, som är expert på redovisning av moms i fastighetssektorn, de stora fallgroparna och ger dig goda exempel på korrekt hantering.

Komponentredovisning – vanliga utmaningar och diskussion

Övergången till komponentindelning har medfört många frågor och olika hantering i olika bolag. Antal och val av komponenter, bedömning av nyttjandeperioder, redovisning av tillkommande investeringar och underhåll, etc. är frågor som får stor påverkan på både redovisningens kvalitet och effektivitet.  Under kursen tar du del av goda exempel på hur andra kommunala bolag gör i praktiken samt hur komponentredovisningen bör läggas upp för att skapa en rättvisande och bra redovisning.

Vem ska delta på kursen?

Kursen vänder sig till dig som arbetar  med redovisning av fastigheter i ett  kommunalt bolag, t.ex. i rollen som ekonom, redovisningsansvarig, ekonomichef, controller, verksamhetschef eller VD.

Varmt välkommen på kursen som går igenom redovisningens alla steg, diskuterar utmaningar samt ger dig rätt verktyg för förbättrade processer utifrån din organisations villkor och förutsättningar.

 

Ur kursens program:

Moms för fastighetsföretag

 • Vad är momspliktigt och när kan du göra avdrag?
 • Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning
 • Uttagsmoms
 • Fallgroparna du ska undvika

Komponentredovisning

 • Goda exempel på rättvisande indelning och nyttjandeperioder
 • Investeringar och underhåll
 • Diskussion om praktiska överväganden

Fastighetstaxering

Lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag

 • Ägardirektiv, m.m. som kan komma i konflikt med lagstiftningen
 • Diskussion om aktuella frågor och utmaningar inom området
 • Skillnader i redovisningsregler för kommunkoncern kontra bolag vid redovisning av fastigheter
 • Ny kommunal bokförings- och redovisningslag – vad bör du som ekonom i kommunalt bolag känna till?
 • Väsentliga skillnader i värderingsfrågor mellan kommun och kommunala bolag

Mikael Sjölander  är auktoriserad revisor på  EY med mångårig erfarenhet av revision och redovisning  i såväl kommunal som  privat sektor.

 

Karin Dagsgård, skattejurist, är en del av EYs Real Estate team och ingår i fastighetsgruppen för Skatt. Karin har flera års erfarenhet av att arbeta med inkomstskatte- och fastighetstaxeringsfrågor.

 

Andreas Månsson  är Senior Manager inom EYs Real Estate specialiserad på fastighets branschen. Han har närmare 20 års erfarenhet av kvalificerade mervärdesskattefrågor och har bl.a. arbetat på Skatteverket.

 

Britta Nordström är skattejurist inom EYs Real Estate och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Hon är en van rådgivare åt företag i olika momsfrågor samt bistår i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se