Meny Stäng

Led effektivt med situationsanpassat ledarskap (webbutbildning)

Med rätt verktyg ökar du din förståelse och din förmåga att leda på ett utvecklande sätt.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Tillsammans med Accept säljutveckling kan vi nu presentera webbutbildning i Situationsanpassat ledarskap. Situationsanpassat ledarskap  går ut på att olika ledarstilar är bättre i olika situationer. Ledare måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som organisationen befinner sig i. Du förstår både dig själv och andra bättre relaterat till den arbetsuppgift som ska göras.

Ledarskapsteorin bygger på förhållandet mellan individens kompetens och engagemang i kombination med instruerande eller stödjande  ledarstil. Med rätt ledarstil kan en person så småningom bli självständig och resultatinriktad, det vill säga visa en hög grad av kompetens och engagemang för ett visst mål eller en viss uppgift.

Målgrupp: Ledare

Utbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Utbildningen är framtagen tillsammans med Accept säljutveckling.