Meny Stäng

Medborgardialog i planprocessen (webbinarium)

Lyckas med dina projekt genom en väl genomtänkt medborgardialog i planprocessen – för att skapa miljöer som passar medborgarna och deras behov.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Medborgardialog i planprocessen – fånga viktiga frågor och öka kvaliteten i planeringen av nya områden

En genomtänkt medborgardialog i planprocessen ger dig förutsättningar att lyckas med dina projekt samt skapa miljöer med hänsyn till medborgarna. Passa på att ta del av viktiga råd och verktyg om hur du kan arbeta med medborgardialog under detta webbinarium, där du även får möjlighet att ställa dina frågor.

Målgrupp: Alla som arbetar med samhällsstrategier, samhällsplanering, översiktsplaner, planprocesser och exploatering

Tid: kl. 09.30 – 11.30

Tillgängligt och hållbart
Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fler webbinarier och webbutbildningar hittar du här.

Ur programmet:

  • Dialogens betydelse – vad är viktigt att tänka på i ditt förhållningssätt?
  • Hur tar du tillvara lokalt engagemang och involverar olika målgrupper?
  • Hur kan du fånga det som är unikt för en plats, platsens ”själ”?
  • Så kan du arbeta effektivt med en interaktiv digital dialog
  • Goda exempel på metoder för dialog i olika skeden
Display lina
Lina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.