Meny Stäng

Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare

Har du rätt metodstöd för att ta myndighetsbeslut inom offentlighets- och sekretessfrågor? Gå igenom tolkning, svåra gränsdragningssituationer, aktuella rättsfall och diskutera med vår kunnige expert och kollegor som arbetar med tillämpning av OSL.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Kursen inleds med en repetition av de grundläggande bestämmelserna och metodiken som ligger till grund för sekretessprövningen. Den senare delen av kursen ägnas åt formulering av myndighetsbeslut och uppställande av förbehåll. Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt  arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan, t. ex. verksarkivarier. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig.

MÅLGRUPP:  Jurister och kvalificerade handläggare.

Sagt om kursen av tidigare deltagare:
” Jag är jättenöjd med kursen! Den var praktiskt inriktad så man har användning för kunskaperna direkt i arbetslivet.”
”Bra pedagogiskt upplagt med en röd tråd i hur handläggningen bör ske och hur sekretessprövningar/bedömningar kan genomföras. Bra med bikupor och praktiska övningsexempel.”
”Jag uppskattade verkligen den här kursen och har redan rekommenderat den för mina kollegor!”

UR KURSINNEHÅLLET: 

*Offentlighetsprincipen – vilka handlingar och uppgifter omfattas

*Begreppet allmän handling och vad gäller för nya tekniska medier

*Registrering och utlämnande av allmän handling

*Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad

*Nyheter och förändringar i sekretessreglerna

*Sekretessbrytande regler

*Myndighetsbeslut och att ställa upp förbehåll

*Reglera vårdansvar i myndighetens arbetsordning.

Karl Holm är jurist och arbetar som regionkanslichef inom Polismyndigheten. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen inom flera rättsområden, samt föreläser om offentlighet och sekretess, bl.a. på den nationella åklagarutbildningen och juristprogrammet vid Uppsala universitet. Karl är en mycket uppskattad föreläsare, som får högsta betyg av våra deltagare.

     

Sagt om Karl av tidigare deltagare:

”Jättebra föreläsare.”

”Kunnig i ämnet, pedagogisk och engagerad i frågorna. Kunde ge mycket bra verksamhetspraktiska exempel.”

”Mycket engagerad, kunnig och inspirerande föreläsare!”

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se