Meny Stäng

Outsourcing eller insourcing – vad bör du ha koll på? (webbinarium)

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Myndigheter ställs allt oftare inför att ”outsourca” hela eller delar av sitt IT-stöd. För att det upphandlade outsourcingavtalet ska leda till ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad service krävs ett noggrant förarbete med korrekt utförda avtals- och upphandlingsdokument. Dessutom behövs kunskap och förmåga hos beställaren att upprätthålla den mätbara verksamhetsnytta som motiverat upphandlingsbeslutet. Inte sällan visar det sig mer lönsamt för myndigheten att ta tillbaka delar av den sedan tidigare outsourcade IT-verksamheten.

Vår expert Lars Arrhed hjälper dig att se möjligheter och varningstecken, ställa de rätta frågorna, samt skriva bra outsourcingavtal och upphandlingsdokument.

Därför ska du gå webbinariet:

  • Outsourcing är väl bra? Du lär dig bedöma – och argumentera internt för – när outsourcing är effektivt och när det är bättre med intern drift och förvaltning.
  • Vilka är de nödvändiga ingredienserna? Du lär dig vad som utgör de nödvändiga komponenterna i upphandlingen och genomförandet av outsourcing som krävs för nå uppställda mål.
  • Vad ska jag se upp med? Du lär dig se varningssignaler och ”röda flaggor” tidigt och konkreta arbetsmetoder som minimerar risken för skenande kostnader och undermålig prestation.

Målgrupp: Upphandlare, IT-chefer och andra om arbetar med avtal kring IT upphandling

Tid: kl. 13.00 – 15.45

Sista anmälningsdag: 2020-05-08

Är ni fler som vill gå: 

2 bokningar – 10% rabat
3 bokningar – 20 % rabatt
4 eller fler bokningar – 25 % rabatt

Kontakta oss på info@sipu.se

Tillgängligt och hållbart 

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virtuellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

 

Ur programmet:

  • Lönsam outsourcing kräver proaktiv samverkan och därmed en aktiv beställareVi går igenom de konkreta omständigheter som bör föreligga för att myndighetens förväntade verksamhetsnytta ska ha förutsättningar att realiseras genom outsourcing av hela eller delar av myndighetens IT-stöd. Detta jämfört med att behålla drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-stödet internt.
  • Outsourcingavtal – en kontraktstyp med många komponenter Med utgångspunkt från IT- och telekomföretagens allmänna bestämmelser, Kammarkollegiets motsvarande mallavtal och ITILs begreppsapparat, går vi igenom outsourcingavtalets centrala delar. Detta inbegriper transitionsprojektet, specifikation av tjänsteportföljen, ändringshantering, SLA-bilaga, och leverantörens medverkan vid avveckling. Vi går också igenom övriga upphandlingsdokument, innefattande obligatoriska krav, tilldelningskriterier och utvärderingsmodell.
  • Genomförandet av partneringprojektet Vi går igenom hur du bör genomföra upphandlingen och innefattande annonsering, kvalificering, anbudsinbjudan, förhandlingar, anbudsutvärdering, tilldelning och avtalets ingående. Vi går slutligen igenom beställarens ansvar under transitionsprojektet och förvaltningsskedet.
Lars Arrhed är advokat och delägare i advokatfirman Lindahl i Göteborg. Han har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av olika former av IT-säkerhet, integritetsrätt, offentlig upphandling, vilket den senaste tiden innefattar frågor om GDPR i allmänhet och implementering av de nya reglerna i verksamheten hos såväl små och stora myndigheter. Lars är en mycket uppskattad föreläsare och expert som år 2016 gav ut läroboken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster”. Han har ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management och är ledamot i institutionsrådet vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet.