Meny Stäng

Praktiskt säkerhetsskydd – juridik, analys och åtgärder

Välj de delar just du behöver inom praktiskt säkerhetsskydd: uppdatering av nya lagstiftningen, hur ska en säkerhetsskyddsanalys genomföras och vilka åtgärder ska prioriteras?

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

SIPUs utbildningsdagar i säkerhetsskydd erbjuder dig en möjlighet att under dag ett fördjupa dig i den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 och få en metod för att ta fram en säkerhetsskyddsanalys från början till slut. Under dag två fokuserar vi på åtgärderna – hur går du till väga rent praktiskt med de åtgärder som behövs utifrån din säkerhetsskyddsanalys?

Våra utbildningsledare har lång erfarenhet inom säkerhetsskyddsområdet, bl.a. från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och har varit involverade i arbetet med att ta fram Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar på området. De arbetar även praktiskt med säkerhetsskydd inom olika verksamheter.

Flexibelt upplägg med två valbara utbildningsdagar:

Dag 1 – Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsanalys
Dag 2 – Säkerhetsskyddsåtgärder

Välj det som matchar ditt utbildningsbehov – med rabatt om du deltar båda dagarna!

Delta båda utbildningsdagarna så får du totalt 3000 kronor rabatt, 1500 kronor rabatt per dag.
Ange rabattkod SÄK1 vid bokning till Dag 1 och ange rabattkod SÄK2 vid bokning till Dag 2.

Rabatten gäller denna utbildning och kan inte kombineras med andra rabatter. Du måste boka dig på båda dagarna samtidigt.

5 anledningar att gå utbildningen:

 • Få metodstöd för att påbörja arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys samt tips och råd
 • Ta del av verktyg för att ta reda på vad som är skyddsvärt i din verksamhet, men också vad som inte är det
 • Förstå kopplingen till angränsande lagar som OSL och GDPR
 • Vidta rätt åtgärder – och på rätt sätt
 • Ställ frågor till experter och utbyt erfarenheter med kollegor

Målgrupp: Du som ansvarar för säkerhetsskyddet i verksamheten.

Program

Dag 1 – säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsanalys

Den nya säkerhetsskyddslagen
 • Vad är säkerhetsskydd och varför behövs det?
 • Huvuddragen i den nya lagstiftningen – vad skiljer sig från förut?
 • Vilka krav ställs och vad innebär det för dig?
Säkerhetsskyddsanalysen – grunden till ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete
 • Vilka delar ska ingå i en säkerhetsskyddsanalys?
 • Hur uppfyller man lagstiftningens krav på säkerhetsskyddsanalys?
 • Rätt start - syfte och process för en väl genomförd analys
 • Vilka verksamheter är skyddsvärda och i vilken utsträckning? Få ett metodstöd att arbete vidare med i din verksamhet
 • Hur bedömer man säkerhetshotet mot sin verksamhet?
 • Tips och råd för hur man tar fram en säkerhetsanalys baserat på utbildningsledarnas erfarenheter

Dag 2 - Säkerhetsskyddsåtgärder

Slutsatser och åtgärder
 • Så arbetar du med resultatet av analysen
 • Hur tar jag beslut om rätt åtgärder?
 • Informationssäkerhet och IT-säkerhet – vad har du för information och hur säker är den?
 • Fysisk säkerhet – hur fungerar den fysiska säkerheten och vad är skyddsdimensionering?
 • Personalsäkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling
 • Samverkan med andra myndigheter
 • Hur följer du upp och dokumenterar?
Display henrik

Henrik Birgander är en av Sveriges främsta specialister inom säkerhetsskyddsanalys. Från sina tidigare befattningar på bl.a. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Polismyndigheten har han skaffat sig en unik erfarenhet av praktisk tillämpning gällande metoder och regelverk. Henrik har varit projektledare för flera tillsyner inom säkerhetsskydd och genomfört ett stort antal rådgivningar inom området. Han har även deltagit i framtagandet av nya föreskrifter gällande säkerhetsskydd vid både Säkerhetspolisen och MUST. Henrik är både analytisk och en van pedagog, med stor erfarenhet av att utbilda inom säkerhetsskydd.

 
Display marie

Marie Sjöberg är en senior jurist med lång erfarenhet av säkerhetsfrågor. Genom sina tidigare roller inom Polismyndigheten, Försvars­makten och Säkerhetspolisen har hon arbetat såväl med strategisk juridisk rådgivning som i rent operativ verksamhet, vilket har gett henne en unik förståelse för samspelet mellan juridikens krav och verksamhetens behov. Hos Säkerhetspolisen ledde Marie bl.a. myndighetens arbete med extern tillsyn och rådgivning under säkerhetsskyddslagstiftningen och hon hade god insyn i utformandet av det nya säkerhetsskyddsregelverket. Marie kan på ett pedagogiskt sätt förklara de juridiska kraven och har omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar inom säkerhetsskydd.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se