Meny Stäng

Riskträd

På utbildningen Riskträd får du de verktyg du behöver för att kunna identifiera och hantera riskträd på bästa sätt, och skapa ett hållbart trädbestånd. Du får en grundlig genomgång av olika åtgärdsalternativ, samt en djupare förståelse för de mer komplexa fallen.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Metoder för korrekt bedömning & åtgärder

Ur kursens innehåll:
◆ Så identifierar och hanterar du riskträd på bästa sätt
◆ Lär dig identifiera kännetecken på de vanligaste skadegörarna som påverkar trädens stabilitet
◆ Olika åtgärdsalternativ och hur du väljer den bästa åtgärden för olika riskträd
◆ Strategier för att undvika att träd utvecklas till riskträd
◆ Biologiska värden kontra säkerhet – så gör du en korrekt bedömning
Fältstudie – identifiera riskträd i praktiken, titta på verkliga exempel och ta del av andras erfarenheter
◆ Exempel på avancerad utrustning för riskbedömning

Att identifiera riskträd och besluta om korrekta åtgärder kan i många fall vara ett komplext arbete. Det kan vara svårt att göra rätt gränsdragning och att veta vilket av alla åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Du måste även ta hänsyn till andra viktiga faktorer såsom trädens biologiska, kulturhistoriska och sociala värden. Vad kännetecknar ett riskträd, och hur bedömer du risknivån på bästa sätt? Vilka är de vanligaste skadegörarna och hur identifieras dessa? Hur förebygger du att ett träd utvecklas till ett riskträd, och finns det alternativ till att såga ner träd som utgör en risk?

På denna kurs får du de verktyg du behöver för att kunna identifiera och hantera riskträd på bästa sätt, och skapa ett hållbart trädbestånd. Du får en grundlig genomgång av olika åtgärdsalternativ, samt en djupare förståelse för de mer komplexa fallen. Kursledarna varvar föreläsningar med fältstudier där du får titta på verkliga exempel och göra riktiga analyser i praktiken. Du får även träffa kollegor från hela landet och lära av andras erfarenheter.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med att identifiera riskträd och besluta om åtgärder.

 

 

 

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se