Meny Stäng

Tillgänglighet i trafik och parkmiljö

Utbildningen Tillgänglighet i trafik och parkmiljö ger dig kunskaper att kunna åtgärda befintliga brister  och att se till att inga nya hinder tillkommer i trafik- och parkmiljöer. Utbildningen berör såväl ny- och ombyggnad, som tillfälliga ombyggnader och befintlig miljö.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Bättre tillgänglighet i utemiljöer –ökad delaktighet för alla

Tillgänglighet för vem?

På denna utbildning får du kunskap för att kunna åtgärda befintliga brister  och att se till att inga nya hinder tillkommer i din kommuns trafik- och parkmiljöer. Utbildningen berör såväl ny- och ombyggnad, som tillfälliga ombyggnader och befintlig miljö.

Därför ska du delta:
◆ Få ökad förståelse för personer med funktionsnedsättningar och deras olika behov
◆ Ta del av aktuell lagstiftning för ny-, ombyggnad samt befintlig miljö
◆ Lär dig mer om orienterbarhet och ledstråk  – skapa förutsättningar för bra orienterbarhet
◆ Bli medveten om hur du kan bidra till att göra samhället  mer socialt hållbart

Målgrupp: Du som arbetar som trafikplanerare, trafikingenjör, landskapsarkitekt, projektledare eller på annat sätt arbetar eller vill arbeta med att öka tillgängligheten i kommunens utemiljö.

 

Fördjupa dina kunskaper om funktionsnedsättningar

◆ 13 olika gruppers och barns svårigheter samt behov

◆ 1000 sätt att se – lär dig mer om synnedsättningar

◆ Svårigheter för personer med kognitiva nedsättningar

◆ Olika typer av rullstolar – och vilka är dimensionerande i olika miljöer?

◆ Testa på inlevelseövningar – få insikter i hur det känns att vara rörelsenedsatt, synnedsatt/blind eller ha svårt att andas

Tillgänglighet, användbarhet, säkerhet och trygghet – vad säger lagstiftningen?

◆ Lär dig förstå och använda begreppen för en effektiv och tydlig kommunikation inom din kommun

◆ Vilka vinster finns med att se samband mellan dessa aspekter?

◆ Vilka krav kan du luta dig emot i ditt arbete för en mer tillgänglig miljö?

◆ Vilka föreskrifter finns?

◆Genomgång av Boverkets föreskrifter, hur de ska tolkas och tillämpas

◆ Har Trafikverket egna krav och hur angränsar det till kommunen?

◆ Goda och mindre lyckade exempel

Enkelt avhjälpta hinder (föreskriften HIN)

◆ Vilka skyldigheter har en kommun att retroaktivt åtgärda brister?

◆ Vad innebär enkelt avhjälpt hinder för en kommun eller privat aktör?

◆ Är det möjligt att åtgärda alla?

Tillgängligt och användbart på allmänna platser (föreskriften ALM)

◆ Krav vid ny-och ombyggnad på allmänna platser och vid andra anläggningar än byggnader:

- Vad omfattar de och hur ska de tolkas?

- Ingår lekplatser och belysning?

- Vem är ansvarig?

◆ Drift- och underhållsaspekter –vad ska kommunen tänka på?

◆ Skapa förutsättningar för bra orienterbarhet

◆ Lär dig grunderna i orientering och skillnaden mellan seende och icke seende personers behov

◆ Varning och ledning – hur kommuniceras det till personer med orienteringssvårigheter?

◆ Varför behövs ledstråk och när behövs de?

◆ Lär dig definitionen för ledstråk samt de olika ytornas betydelse

◆ Vad är viktigt att tänka på? Få konkreta råd i hur du kan planera och utforma ledstråk

Emma Newman är teknisk licentiat i trafikplanering, tillgänglighet och användbarhet. Hon är byggnadsingenjör i botten med inriktningen mot bebyggelseutveckling och design. Emma har i knappt 20 år arbetat med tillgänglighet och användbarhet i både inne- och utomhusmiljöer åt olika kommuner, Boverket och Trafikverket. Hon har skrivit handboken Kulör & Kontrast – Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning. Hon arbetar på Sweco som specialist  och rådgivare och genomför bland annat forskning och utvärderingsarbete som berör behoven  och kraven på miljön utifrån människors behov.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se