Meny Stäng

Utredning av familjehem

Under utbildningen Utredning av familjehem får du lära dig alla steg i metoden En varaktig relation. Du får tillgång till ett strukturerat material att använda under hela utredningsprocessen, träna dig i fördjupande frågeteknik och verktyg för att analysera det insamlade materialet.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

En varaktig relation: en tydlig och genomgripande metod för hållbara placeringar

En varaktig relation är en utredningsmetod för jour- och familjehem där utredaren ges möjlighet att genomföra hela processen från informationsinsamling till analys och bedömning. Metoden bidrar till ett transparent och processinriktat arbete med dem som utreds, där sökanden samtidigt förbereds inför ett eventuellt uppdrag på ett gediget sätt. Under kursen lär du dig metoden från början till slut.

5 skäl att delta på kursen:
◆ Lär dig alla steg i metoden En varaktig relation
◆ Metoden erbjuder ett strukturerat material att använda under hela utredningsprocessen
◆ Under kursen ges handfast träning i fördjupande frågeteknik
◆ Ta del av verktyg för att fortlöpande analysera det insamlade materialet
◆ Få kunskap om aktuell forskning kring framgångsrika placeringar och hur detta är kopplat till metoden

En varaktig relation
En tydlig och genomgripande metod  för hållbara placeringar

En varaktig relation används för utredning av potentiella familjehem och lägger stor vikt vid att bekräfta informationen som kommer fram. Metoden betonar betydelsen av hela familjehemmets medverkan i utredningen, där sökande får möjlighet att utvecklas, lära och växa under processens gång. Genom den lärande utredningsprocessen är de sökande som får familjehemsuppdrag väl förberedda, vilket ökar chansen att placeringarna håller över tid.

Metodens bakgrund
Metoden har tagits fram i nära samarbete med CoramBAAF Adoption and Fostering Academy, en ledande organisation inom
området i Storbritannien som arbetar för att säkerställa stabila och trygga placeringar. Utredningsprocessen följer CoramBAAF:s upplägg med anpassning till svenska förhållanden.

Metodens material
Materialet består av intervjumanualer för insamling av information samt ett anpassat utredningsformulär där informationen sammanställs och analyseras. Till detta finns även stödformulär för intervjuer med referenser, checklistor vid hembesök, stöd i analysen med mera. Alla deltagare på kursen får tillgång till detta material.

Målgrupp: Familjehemssekreterare, familjehemskonsulenter och chefer inom arbetet kring placerade barn samt jour- och familjehem

 

 

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se