Meny Stäng

EU:s nya programperiod 2021-27 (webbinarium)

Håll dig uppdaterad om vad som händer med sektorsprogram, strukturfonder och regelverket

 • Förväntade finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021–2027
 • Vidareutvecklade program, nya fokusområden och omarbetade regler
Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Omarbetade program, nya regler och strategi

Utbildningen inleds med ett webbinarium som ger en överblick av finansieringsmöjligheter inför EU:s nya programperiod 2021–2027. Vi fortsätter med en detaljerad genomgång av hur både sektorprogram och strukturfonder väntas se ut, regelförenklingar på gång, och diskussion om strategiska vägval och förberedelser.

Ramarna för eu:s nya programperiod 2021–2027 är under bearbetning och omfattar såväl utveckling av program och strategier, som ett fortsatt arbete för förenkling av regler för EU-projekt. Resultatet är flera nya eller vidareutvecklade sektorsprogram – och även ändrade ramar för strukturfonderna i Europa.

Ta del av nyheterna online – eller fördjupa dig på plats i Stockholm
Denna utbildning inleds med ett webbinarium som ger en aktuell översikt av program och fonder i nya programperioden. Webbinariet ingår i utbildningen, som sedan tar vid i Stockholm med fördjupning i detaljerna och regelverket för de nya programmen, förberedelser och diskussioner om hur man skapar projekt resurseffektivt och i linje med organisationens mål.

Därför ska du gå utbildningen:

 • Uppdatera dig om förväntade finansierings möjligheter under EU:s  nya programperiod 2021–2027
 • Vad innebär EU:s visioner efter 2020? Vidareutvecklade program, fokusområden samt nya och omarbetade regler
 • Förbered för en framgångsrik programperiod där resurserna läggs  på rätt ställen

 Målgrupp: Projektledare, EU- och internationella strateger/ koordinatorer/samordnare, chefer och andra som arbetar med internationella frågor och EU-strategi

Tid: 2 sep 2020, kl. 10.00 – 12.15. 21 april 2020, kl. 10.00 – 12.15.

Tillgängligt och hållbart
Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Från storpolitik till EU-projekt

 • Bortom Europa 2020 – ett EU utan Storbritannien
 • Vad kan vi förvänta oss av fördelningen av finansiella medel under den nya programperioden?
 • Nya och omarbetade regler

EU-program och fonder – detaljerad  genomgång

 • Interreg, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala utvecklingsfonden
 • Horisont Europa och EU:s arbete för forskning, utveckling och innovation – nya vägar till finansiering
 • Erasmus
 • LIFE
 • Kreativa Europa
 • Övriga program
 • Omvärldsbevakning och föraningar
 • Hur förbereder du dig och din organisation på bästa sätt för  2021–2027?

Webbinarium – innehåll

Program och fonder 2021–2027

 • Från Lissabon till EU2021 – trender  och tendenser i EU-projektarbetet
 • EU:s långtidsbudget
 • Vilka sektorsprogram kommer  att finnas?
 • Hur ser förslagen till de nya struktur- fonderna ut?

Display daniel wennerlund

Daniel Wennerlund arbetar som EU-konsult med uppdrag kring EU-ansökningar, projektledning och strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter sedan 2002, och tillsammans med Peter har han erfarenhet av fem tidigare programperioder. Med tidigare erfarenheter som internationell näringslivssamordnare i Borås Stad och som projektutvecklare och projektledare på West Sweden, har Daniel arbetat med hela processen från analys och identifiering av idéer till ansökningar och projektdrift. Daniel är utbildad i flera olika projektmodeller som b.la. LFA och Prince2.

   

   

Display peter jadesj

Peter Jadesjö är EU-konsult och arbetar sedan 2002 med utveckling av EU-projekt, ansökning, projektledning samt utbildning och coaching av kommuner, organisationer och privata aktörer. Tillsammans med Daniel har han erfarenhet av fem tidigare programperioder.  Peter är utbildad EU-jurist och arbetade under 90-talet på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag. Peter har även arbetat flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning.